Stadsverwarming Poelgeest

Warmterotonde Zuid-Holland weer een stap dichterbij

Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een belangrijke tussenstap gezet op weg naar het realiseren van het project ‘Warmtelevering Leidse Regio’. Op 4 april 2016 tekenden de 6 partijen een ambitieverklaring.
In de nieuwe plannen zal de warmteleiding uit Rotterdam langs de Heinekenfabriek gaan. Bij Heineken komt een warmtebuffer en een installatie voor backup en piekvermogen.

Op deze video worden de plannen zichtbaar gemaakt:  https://www.youtube.com/watch?v=vLHDx9dlWU4 WarmtenetWarmtenetvideo

 

 

 

 

 

Leiden gaat voor zekerheid bij stadsverwarming 

Leiden wil echter voor de zekerheid ook het gebied van de voormalige afvalverbrandingscentrale  in Groenoord-Noord aanwijzen als locatie voor een hulpcentrale. zie LD 29-9-2016.

 

Warmtelevering Leidse Regio (WLR)

Nuon en Warmtebedrijf Rotterdam hebben op 1 november 2017 een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse Regio. Lees verder

 

Projectvoorstel Warmtewinning Klinkenbergerplas

Energiek Poelgeest heeft vorig jaar een bijeenkomst over de toekomst van de stadsverwarming georganiseerd. Daarbij hebben we ook een idee gelanceerd: Warmtewinning Klinkenbergerplas als bron voor een duurzame verwarming van de woningen, als straks (in 2020) de centrale ermee stopt.
We hebben het idee verder laten uitwerken en zijn nu zover dat we naar de provincie stappen om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren.

Momenteel vindt nog nauwelijks discussie plaats over hoe het verder moet met de energievoorziening. Intussen is NUON wel bezig om een voorstel uit te werken. Er worden beslissingen voorbereid voor de komende 40 jaar, terwijl de bevolking er nog helemaal niet bij betrokken wordt.
Energiek Poelgeest wil met haar voorstel die discussie op gang brengen en de overheden overhalen tot het formuleren van alternatieven, zodat er straks ook iets te kiezen valt.

Het  Projectidee Poelgeest en warmte Klinkenbergerplas  van Energiek Poelgeest is hier te downloaden.
Ben je geïnteresseerd en wil je meewerken aan de realisering van het voorstel dan horen wij dat graag. We zoeken nog mensen met expertise op het gebied van communicatie, financiën, projectmanagement en techniek.  mailme
.

WarmtenetLeiden

Poelgeest is aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Leiden. Het net voorziet ook de Stevenshof, Roomburg, Nieuw-Leiden, Schuttersveld-kantoren en delen van Merenwijk en Leeuwenhoek van warmte.
NUON levert warmte die afkomstig is van de STeG-centrale van EON aan de Langegracht. Die centrale levert heel efficiënt elektriciteit én warmte. Vanwege de dalende elektriciteitsprijzen is de centrale echter niet meer economisch rendabel en verliesgevend. Daarom wil Nuon per 2020 het contract met EON verbreken.

Een duurzame oplossing zou zijn om een aardwarmtecentrale te bouwen. Den Haag heeft al zo’n centrale en ook diverse glastuinders zijn daarin voorgegaan. Mogelijk gaat Heineken ook gebruik maken van diepe geothermie. NUON heeft echter geen ervaring met aardwarmte en wil daar liever niet aan beginnen. Daarom wordt de oplossing gezocht in het doortrekken van het warmtenet vanuit Rotterdam. Daarvoor moet de leiding uit Rotterdam doorgetrokken worden naar Leiden. De warmte is afkomstig van de AVR (Afval Verbranding Rijnmond).
In het project “Future Heat” onderzoekt Nuon de mogelijkheden voor aansluiting op een Zuid-Hollands warmtenet en als dit niet haalbaar blijkt kiest Nuon als terugvaloptie voor de bouw van een nieuwe centrale op basis van gasmotor-warmtelkracht. Die levert meer warmte maar heeft ook een veel hogere CO2-uitstoot.

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een warmterotonde in Zuid-Holland te realiseren. Daarin kunnen allerlei – liefst duurzame – bronnen worden aangesloten en warmte leveren en kunnen woningen en kassen warmte afnemen. Voorlopig ligt er alleen in Rotterdam een Noord- en Zuidlijn, die zijn aangesloten op de AVR. De provincie wil meer restwarmte uit het havengebied benutten.
Deze video geeft de toekomstvisie van de warmterotonde weer. zie illustratie:

WarmtenetZH

 

Donderdagavond 21 mei   “De toekomst van onze stadsverwarming”

Energiek Poelgeest heeft op 21 mei 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin Nuon en Provincie hun voorstellen hebben toegelicht. Daarbij gaat het vooral om een betere benutting van restwarmte. Daarnaast zijn ook de kosten van stadsverwarming verhelderd.
Energiek Poelgeest heeft een aantal kritische opmerkingen bij de huidige situatie, waarin de bewoners niet kunnen kiezen en waarin de Warmtewet de bewoners (beter) zou moeten beschermen tegen de monopoliepositie van de energieleverancier. Ze pleit voor een open net met meer keuzemogelijkheden en beter kansen voor verduurzaming van de warmtevoorziening.
Voorgesteld zijn alternatieven zoals geothermie, biogas uit naburige rioolwaterzuivering, restwarmte uit datacenters of warmtewinning uit de Klinkenbergerplas met behulp van een warmtepomp. Als voorbeeld geldt Duindorp in Scheveningen, een vergelijkbare wijk als Poelgeest, die zijn warmte uit zee haalt met een zeewaterwarmtecentrale. 

programma 21 mei:
- Marnix van Alphen, Nuon
- Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte, prov.ZH
- Frank ter Beek, Energiek Poelgeest

Zie ook de uitkomst van de enquête in over de stadsverwarming
(Gegevens over de inhoud (m3) van de woning kan je vinden in het taxatierapport OZB)
SV-Tarieven: 19,8177 per GJ ; vastrecht 0,9964 per dag ; 21% BTW
Resultaten zijn gepresenteerd op de discussieavond 21 mei 2015.

Artikel in Leidsch Dagblad: (klik voor vergroting)

LD-27-05-2015 11 55 04Warmte

Verder informatie