Home

Welkom bij Energiek Poelgeest

Samen naar een duurzaam Poelgeest
Energiek Poelgeest is een coöperatie van en voor alle bewoners van Poelgeest. Samen zetten we ons in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is. We vinden dat wij als bewoners een belangrijke stem en rol hebben in de energietransitie van de wijk Poelgeest. Daar zetten we ons actief voor in op allerlei manieren: we helpen wijkbewoners met de verduurzaming van hun woning en stimuleren en ontwikkelen de overstap naar duurzame energie. We onderzoeken al vanaf 2015 met Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland of warmte uit het water, op temperatuur gebracht door een wijkwarmtepomp, de lokale duurzame bron kan worden voor de verwarming van onze wijk. We hebben dat onderzocht voor de Haarlemmertrekvaart en de restwarmte van de waterzuivering Leiden Noord.

Kijk onder ‘actueel’ naar onze actie om te participeren in de aanschaf van windmolens!