2013 NOV Bewonersbijeenkomst

NOV 2013 Bewonersbijeenkomst

Verslag van de bijeenkomst

De energie-avond van 21 november was weer een bijeenkomst met interessante sprekers en een geïnteresseerd publiek.
Danny Steenhorst van de windenergiecoöperatie De Windvogel gaf een helder overzicht van diverse energiebronnen, van kolen-, gas- en kerncentrales tot wind- en zonenergie. Interessant was de weergave van de echte energiekosten van de verschillende bronnen. Nu de aanschaf van zonnepanelen zoveel goedkoper is geworden komt de kilowattuur-prijs in de buurt van die van wind en water.

Roland van der Klauw (Waifer) vertelde over de nieuwe wetgeving per 1 januari als gevolg van het energieakkoord. Wat is de postcoderoos? wie kunnen deelnemen aan een coöperatie en daarmee salderen van ‘ander dak’ ? Duidelijk werd ook dat het geen echt salderen is, maar een tegemoetkoming van 7,5 cent per kWh, plus nog allerlei voorwaarden en onzekerheden over hoelang die subsidies doorlopen. Verhelderend was zijn presentatie over de waarde van een kilowattuur. Die waarde is hoog (22 cent) als je energie van eigen dak betrekt en laag (tot 5 cent) als je die als grootgebruiker van elders haalt. Grootverbruikers betalen immers minder voor stroom en hebben dus minder profijt van terugleveren. Verenigingen van eigenaren van flats hebben het meest profijt van het systeem “Herman de stroomverdeler”.

Arthur Hilgersom van de Vrije School Delft vertelde hoe hij werd geraakt door de ideeën van Nudge . Hij is natuurgids geworden en op de school van zijn kinderen wilde hij duurzame energie, dat met hulp van de biologische supermarkt Ekoplaza werd gerealiseerd. Hij liet zien hoe het geïnstalleerde zonnesysteem op educatieve wijze is ingezet om het energieverbruik van verschillende apparaten inzichtelijk te maken.
Tenslotte vertelde Harriët Zuidgeest, directeur van de school, dat de school een groen dak wil, in combinatie met zonnepanelen, maar nog tegen onzekerheden over draagvermogen aanloopt. De deskundigen wisten te melden dat met een oost-west plaatsing van zonnepanelen minder eisen stelt en minstens zoveel energie oplevert.

Na afloop werd nog lang na gediscussieerd onder genot van een drankje.

Energiek Poelgeest – De energie spatte ervan af

Op donderdagavond 18 april 2013 vond in OBS De Vogels in Poelgeest een “knetterende” en informatieve avond plaats rond het thema duurzaamheid. De avond was georganiseerd door een groep enthousiaste buurtbewoners die zich inmiddels Energiek Poelgeest noemen. Hoofddoel van de avond, die werd gefaciliteerd door oud-wethouder Lia de Ridder, was het enthousiasmeren van de bewoners van de wijk voor duurzame initiatieven.Er werden verschillende presentaties gegeven, waaronder enkele over het collectief opwekken van zonne-energie. Hoofdspreekster Anne Stijkel van de Amsterdamse organisatie “Wij krijgen kippen”, vertelde over de 35 Amsterdamse lokale initiatieven waarbij buurtbewoners lokaal zonne-energie opwekken. Haar verhaal zorgde voor een levendige discussie over de mogelijkheden daarvoor in Poelgeest. Een dergelijk initiatief zou in ieder geval goed aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat maakte beleidsmedewerkster Jolien Kamermans van de gemeente duidelijk in haar korte presentatie. Ook de in oprichting zijnde Oegstgeester energiecoöperatie LEOO reageerde bij monde van Marcus Rolloos enthousiast over de energie die in Poelgeest lijkt te ontstaan en ziet goede mogelijkheden voor samenwerking.

Naast korte presentaties over zonne-energie waren er ook presentaties van de Leidse afdeling van LETS en van de organisaties Mywheels (over autodelen) en het net opgerichte Oegstgeester Repaircafe (repareren van kapotte spullen).

Bij de informatiemarkt waarmee de avond werd afgesloten werd een drankje geschonken uit de natuurvoedingswinkel de Zaailing.