2021 SEPT Onderzoek door Platform31

Energiek Poelgeest wordt geïnterviewd door Platform31. Dit is een onafhankelijke kennis en netwerkorganisatie die trends in stad en regio onderzoekt. Dit jaar start Platform31 een traject met de ambitie om acht bewonersinitiatieven in de warmtetransitie drie jaar lang te volgen. Hiermee willen ze beter inzicht krijgen in de relaties tussen wat deze initiatieven doen en welke (tussen)resultaten zij bereiken. 

Platform31 is geïnteresseerd hoe o.a.. EnergiekPoelgeest andere bewoners betreft bij de warmtetransitie. In september wordt het bestuur voor het eerst geïnterviewd.  Een weergave hiervan komt binnenkort op te website.