Zelf duurzaam opwekken

Werkgroep Elektriciteit: zelf duurzaam opwekken
Zonnepanelen. De werkgroep Elektriciteit heeft contact gezocht met Prorail, om te bespreken of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op het spoortalud, waarvan ook geïnteresseerde wijkbewoners kunnen profiteren. Prorail heeft vergelijkbare projecten elders in het land, maar gebruikt de opgewekte energie daar zelf. De werkgroep zal nu eerst samen met Prorail uitzoeken of o.a. de ligging van het talud gunstig genoeg is. Zodra duidelijk is of dit een haalbaar project is, worden de omwonenden betrokken bij de plannen.

Buurtbatterij. Over de mogelijkheid van een buurtbatterij in combinatie met laadpalen voor elektrische auto’s heeft de werkgroep overlegd met de gemeente. Zo’n systeem heeft allerlei voordelen, maar blijkt in de praktijk minder makkelijk uitvoerbaar dan gehoopt. Dat heeft onder andere te maken met wet- en regelgeving en het feit dat de energiemarkt verdeeld is over verschillende partijen die elk hun eigen belangen hebben. Het uitgangspunt dat bewoners voor 50% mede-eigenaar van zo’n systeem zouden moeten zijn, is ook innovatief en dus uitdagend. De werkgroep maakt nu eerst een projectaanpak. Daarmee is het mogelijk stap-voor-stap te kijken welke problemen er zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Meedenken? Geef je op voor de werkgroep door te mailen naar Wilfried Maas, Wilfried_Maas@hotmail.com en Mark Duisters mark.duisters@ziggo.nl

Warmte uit water weer een stap dichterbij

Werkgroep Warmte: warmte uit water weer een stap dichterbij

De werkgroep Warmte heeft een maandelijks overleg met onze energieleverancier Vattenfall. De vraag die daarbij op tafel ligt: kunnen we onze huizen verwarmen met warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) of de rioolwaterzuivering in Leiden-Noord (TEA: thermische energie uit afvalwater). Vattenfall heeft in de afgelopen maanden voor beide oplossingen doorgerekend of ze financieel haalbaar zijn.  Uit dat onderzoek blijkt, … Continue reading

Slimme aanpassingen aan de wijk

Werkgroep Klimaatadaptatie: slimme aanpassingen aan de wijk

De werkgroep Klimaatadaptatie is bezig om, als eerste stap, goed te bekijken wat de situatie in de wijk momenteel is als het gaat om klimaatverandering. Hoe zit het met de huidige en toekomstige overlast door hitte en overvloedige regenval? Een voorbeeld: wadi’s zijn een goede maatregel, maar in andere delen van de wijk is minder tijdelijke waterberging, waardoor wateroverlast kan ontstaan bij extreme neerslag. Uiteraard zal de werkgroep contact opnemen met de gemeente om te bespreken welke maatregelen daar worden voorbereid en er is een gesprek geweest met iemand van het KNMI. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek komen in een notitie te staan, die in de loop van dit jaar klaar zal zijn. Johan Post van de werkgroep wijst erop dat hoe dan ook een deel van de oplossing bij ons als bewoners zelf zal liggen. “Je kunt zelf veel doen om je huis koel te houden,” aldus Johan. “Klimop tegen je buitenmuur kan tot 5 graden schelen in de binnentemperatuur. Net als rolluiken en zonwering aan de buitenkant. Maar ook slim luchten (’s nachts de ramen open, overdag dicht), maakt al een flink verschil.
Wil je meedenken over aanpassingen in de wijk? Graag! Meld je aan bij Energiek Poelgeest via info@energiekpoelgeest.nl

Algemene Ledenraad Vergadering

Tijd en locatie

Op 11 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.  We komen vanaf 19:00 uur bij elkaar in het gebouw van ASC, Abtspoelweg 21 in Oegstgeest. We hopen van harte dat er zoveel mogelijk leden op de ALV komen, omdat voor de besluitvorming twee derde van het aantal leden aanwezig moeten zijn.

Het bestuur zal het bestuursverslag en de jaarrekening presenteren. Ook kan er een nieuw bestuur worden gekozen. Aansluitend is er een workshop.

Meepraten en meestemmen

Om lid te worden en mee te stemmen met de voorstellen van het bestuur, ga je naar https://energiekpoelgeest.nl/lid-worden/.  Ben je lid, laat je stem dan niet verloren gaan en stem mee, eventueel via een volmacht.  Ben je (nog) geen lid, dan ben je ook van harte welkom om erbij te zijnen mee te praten. Neem gerust ook je buren  mee.

Continue reading

koop-de-watergeuzen

Mijlpaal bereikt met een ‘Poelgeest’ randje
Op 3 oktober is bekend geworden heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden van de eerste windmolen van Holland Rijnland die daadwerkelijk in handen komt van omwonenden. De 1e windmolen van de 2 die staan bij de A4 tegen Zoeterwoude aan is nu in handen van Rijnland Energie. En, een aantal Poelgeestenaren is mede-eigenaar!

Rob Boerée en Anne Marieke Schwencke van Rijnland Energie tonen zich hier zichtbaar trots de akte van overdracht! Continue reading

Wandeling door de wijk


Wijkwandeling ‘Warmte in Poelgeest’ met Vattenfall

Wil je wel eens een kijkje nemen in de regelkamer van het warmtenet waarmee wij in Poelgeest onze huizen verwarmen? Op zaterdag 2 april organiseert Energiek Poelgeest samen met energie leverancier Vattenfall een korte rondleiding door de wijk  met onder andere een bezoek langs de centrale warmte regelkamer in de wijk.

Je kunt dan ook al je vragen over (duurzame) warmtevoorziening stellen. We starten de rondleiding om 11.00 uur bij Brede School De Vogels aan de J.P.Thijsselaan.

Poelgeest meterkaart

Poelgeest gebouwd als duurzame wijk
Nieuwe bewoners in de wijk Poelgeest kregen informatie over de duurzaamheid van deze wijk met de bedoeling deze na lezing in de meterkast te bewaren:
de zg.  Meterkastkaart, een kaartbundel waarin de verschillende aspecten van de duurzame wijk is beschreven. Hangt die daar nog?

… Dit is een cadeautje voor uw woning. Het staat vol met informatie over uw huis en de wijk. Het hoort bij het huis en niet bij de eigenaar…..
lees meer

Windmolen aangekocht

Mijlpaal bereikt met een ‘Poelgeest’ randje
Op 3 oktober is bekend geworden heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden van de eerste windmolen van Holland Rijnland die daadwerkelijk in handen komt van omwonenden. De 1e windmolen van de 2 die staan bij de A4 tegen Zoeterwoude aan is nu in handen van Rijnland Energie. En, een aantal Poelgeestenaren is mede-eigenaar!

Rob Boerée en Anne Marieke Schwencke van Rijnland Energie tonen zich hier zichtbaar trots de akte van overdracht! Continue reading

HollandRijnland kiest voor aardwarmte

25 AUGUSTUS – Regio ‪HollandRijnland gaat aan de slag met aardwarmte
In de vakantie heeft ‪SodM vier opsporingsvergunningen versterkt (aan Shell en D4, Eavor, Wayland en Yeager).

lees meer