Bewoners-enquête: Duurzaamheid

Enquête duurzaamheid onder bewoners

Er is een enquete onder wijkbewoners geweest over (behoefte aan) duurzaamheid. De enquete is inmiddels gesloten en ging over de volgende thema’s

 • Warmte uit water
 • Energiebesparing
 • Duurzame mobiliteit
 • Zon op daken
 • Ruimte en energie
 • Participatie en communicatie
 • Klankbordgroep kritische bewoners

De resultaten zijn hier te vinden:

Respons

Totaal 103 reacties
85% is tevreden tot zeer tevreden over de wijk
60% wil iets veranderen aan de wijk:
 • meer duurzame energie
 • meer openbaar groen in de wijk
 • zwerfafval
 • betere ontsluiting en OV in de wijk
 • meer sport, spel en andere activiteiten
 • voorzieningen (supermarkt, pakketpunt)
Wie moet dat aanpakken?
 • gemeente Oegstgeest (50%)
 • wijkbewoners zelf (35%)

Duurzaamheid scoort hoog

90% wil meer duurzaamheid in de wijk zoals met
 • meer natuur in de wijk
 • meer duurzame energie
 • geen afval
 • zelf maatregelen treffen
 • betaalbaarheid, comfort en aandacht klimaat zijn belangrijk.
inzet gewenst op:
 • zonnepanelen op openbare daken en op eigen dak
 • verduurzamen warm waterbron
 • groene daken
 • slim elektriciteitsnetwerk

EnergiekPoelgeest en aquathermie spreken aan

80% kent Energiek Poelgeest al
81% heeft al gehoord van aquathermie en weet dat EP hiermee bezig is
50% wil meer weten over de aquathermie plannen
20 wijkbewoners bereid om actief mee te helpen of denken
De enquete motiveert om met de genoemde thema’s verder aan de slag te gaan! Dank nogmaals.
EnergiekPoelgeest