Windmolens Watergeuzen volledig in handen van omwonenden

Een mooi succes voor de coöperaties in de regio: het volledige bedrag voor de aankoop van de twee windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude is bij elkaar gebracht. Zo’n 600 mensen, allemaal aangesloten bij een lokale energiecoöperatie, legden samen 1,6 miljoen euro in voor ‘De Watergeuzen’. Daarmee zijn de molens nu voor 100%  in handen van coöperatie Rijnland Energie. De participanten hebben zeggenschap over de molens via hun lokale coöperatie (zoals Energiek Poelgeest) en krijgen 3% rente op hun inleg. Wie héél snel is, kan nog tot 1 juli inschrijven. Het volledige bedrag is weliswaar binnen, maar de laatste participaties worden nog verdeeld over alle inschrijvers van de 3e ronde.

www.wekopendewatergeuzen.nl

Uitnodiging zomerborrel

Onze coöperatie is in het afgelopen jaar hard gegroeid. Om iedereen, oude én nieuwe leden, de kans te geven elkaar persoonlijk te ontmoeten, nodigen we je van harte uit voor een zomerse borrel op vrijdag 1 juli van 17.00 – 19.00 uur.

Locatie: het grasveld achter het bushokje aan de Jac. P. Thijsselaan. Kom gezellig langs voor een drankje en een hapje. Continue reading

Provincie steunt ECP bij versterken coöperatie

Provincie steunt Energiek Poelgeest bij versterken van de coöperatie

De provincie Zuid-Holland stimuleert lokale bewonersinitiatieven die zich, zoals Energiek Poelgeest, bezighouden met de energietransitie. Met geld van de provincie (€ 16.000) gaat Energiek Poelgeest vanaf september in de praktijk uitzoeken hoe je je als coöperatie je belangen bij de gemeente en de politiek kunt behartigen en hoe je als organisatie een stevige basis in de wijk krijgt. De ervaringen van Energiek Poelgeest worden vastgelegd, zodat andere coöperaties er weer van kunnen leren. Vind je het leuk om hierbij betrokken te zijn? Meld je dan aan via info@energiekpoelgeest.nl

.

Leden aan het woord: Marèse Peters

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid?. Aan het woord is deze keer Marèse Peters

Marèse Peters (49) woont sinds 2007 aan de Hugo de Vrieslaan, samen met haar man en twee zoons die inmiddels de middelbareschoolleeftijd hebben. Ze werkt als zelfstandig tekstschrijver voor verschillende klanten. “Ik geloof er in dat we met een duurzaam wijkinitiatief een heel klein beetje kunnen bijdragen aan het oplossen van het grote klimaatprobleem.”

Hoe bevalt het je in Poelgeest?
Wonen in Poelgeest bevalt mij en ons gezin erg goed. Er staan hier veel mooie huizen en de wijk wordt steeds groener. Ik maak graag gebruik van de vogelpolder en van het bos rond kasteel Oud-Poelgeest voor mijn dagelijkse wandeling. Ik heb goed contact met andere wijkbewoners. Het is erg jammer dat onze kleine supermarkt is verdwenen. Dat vond ik erg praktisch. Daarnaast was het een prettig kloppend hart in het centrum van de wijk.

Hoe kijk je aan tegen duurzaamheid?


Met ons gezin proberen we best duurzaam te leven. We hebben bijvoorbeeld geen eigen auto. We maken veel gebruik van de fiets en de trein en ook regelmatig van de deelauto in de wijk. Dat werkt prima. Onze kinderen vragen af en toe wel eens om een eigen auto, maar ze snappen ook  waarom we die bewuste keuze hebben gemaakt. Ik eet vegetarisch en ook onze jongste zoon heeft die keuze gemaakt. Bij de boodschappen kiezen we vaak voor biologische producten, ook al zijn die wat duurder. Ook als ik het naar het stemhokje ga, kies ik voor een partij die rekening houdt met duurzaamheid.

Waarom ben je eigenlijk lid geworden van de coöperatie?
De aanleiding om lid te worden van Energiek Poelgeest waren de twee windmolens, de Watergeuzen. Door lid te worden van de coöperatie konden we een aandeel kopen in de Watergeuzen. Ik vond dat een mooi concreet doel. Toen we eenmaal lid waren, zijn we ons ook verder gaan verdiepen in de coöperatie. Ik vind dat Energiek Poelgeest nuttige onderwerpen op de agenda zet. Zelf invloed hebben over de herkomst van je warm water of mee kunnen beslissen over de plekken van de laadpalen in de wijk vind ik best belangrijke zaken. Ook de inzet van de werkgroep die zich bezig houdt met afwatering en groen op daken vind ik nuttig en tips daarover vind ik handig en nuttig.

Wat zou Energiek Poelgeest moeten bereiken wat jou betreft?
Ik heb vertrouwen in de vrijwilligers die zich inzetten voor Energiek Poelgeest. Het is jammer dat het vooralsnog zo’n klein groepje is. Helaas zie je dat veel bewoners toch vaak voor hun eigen gemak en comfort kiezen, ook al botst dat met de dreiging van ons klimaat. Ik geloof er zelf in dat we met een duurzaam wijkinitiatief, of dat nou een lokale warmtebron of een windmolen in de wijk is, een heel klein beetje kunnen bijdragen aan het oplossen van het grote klimaatprobleem. Daarom zou ik graag willen dat Energiek Poelgeest meer armslag krijgt om meer bewoners te mobiliseren en bewust te maken van de alternatieve duurzame oplossingen die voorhanden zijn.

Wat kunnen we van je verwachten?
Hoewel ik best een drukke baan heb en me ook als vrijwilliger inzet voor andere initiatieven, wil ik me best af en toe inzetten bij de communicatie: bijvoorbeeld bij het schrijven van een nieuwsbericht of het redigeren van een artikel. Misschien is het een idee voor Energiek Poelgeest om een vaste column in de Oegstgeester Courant te schrijven.

ECP krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

Coöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) krijgt 16.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaan de bewoners het komend jaar zorgen dat ze een steviger positie krijgen in de energietransitieplannen. Hun ervaringen delen ze daarna met andere bewonersinitiatieven in het land, die ook effectiever met overheden willen samenwerken. De opdracht van de provincie betekent erkenning van het belang van bewoners in de energietransitie, aldus de coöperatie. Zie ook Leidsch Dagblad

Continue reading

ALV met meerderheid akkoord

Energiek Poelgeest bestuur kan versterkt verder na digitale Algemene Ledenvergadering

Nadat een eerdere algemene ledenvergadering (ALV) van Energiek Poelgeest bij voetbalvereniging ASC te weinig leden op de been had gebracht, werd op dinsdag 3 mei alsnog een rechtsgeldige ALV georganiseerd. In totaal 35 van de 50 leden namen deel aan de digitale ALV of hadden een volmacht afgegeven. Continue reading

Algemene ledenvergadering

Voldoende enthousiasme bij Energiek Poelgeest ondanks lage opkomst bij ledenvergadering

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden. In totaal 13 van de 45 leden waren naar het ASC clubhuis gekomen om de EP activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar te bespreken. Vanwege de lage opkomst, werd de ledenvergadering omgedoopt tot een ‘bijzondere ALV’ waarin geen formele beslissingen kunnen worden genomen en dus ook geen nieuw bestuur kan worden aangesteld. Op korte termijn wordt een poging gedaan om op digitale wijze alsnog een geldige ALV te realiseren.

Continue reading

Workshop Lokale duurzame warmte

Duurzame Lokale warmte: wat is het ons waard?

Op 11 april is er aansluitend aan de ALV een workshop gehouden over Duurzame Lokale warmte. Anne Marieke Schwencke legde de zaal de vraag voor wat Duurzame Lokale warmte ons waard is. Hierin stonden twee vragen centraal:

 

  1. wil je een lokale, duurzame warmtebron?
  2. Wil je invloed hebben op je eigen warmtevoorziening?

Het was een interessante sessie waar alle aanwezigen een goede inbreng hadden. De slider van de workshop zijn hier te vinden.

Informatie over het project Warmte uit water is te vinden bij de Werkgroep warmte uit water.

Continue reading

TU Delft onderzoekt burgerparticipatie

Meepraten, meebeslissen als burger, …krijg je er energie van of voel je wel eens ‘participatiemoeheid?’ De faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar  burgerparticipatie voor energietransitie projecten.

Wil je meedoen met dit onderzoek? Dat kan nog tot 30 april via deze link.

Wandeling door de wijk


Wijkwandeling ‘Warmte in Poelgeest’ met Vattenfall

Wil je wel eens een kijkje nemen in de regelkamer van het warmtenet waarmee wij in Poelgeest onze huizen verwarmen? Op zaterdag 2 april organiseert Energiek Poelgeest samen met energie leverancier Vattenfall een korte rondleiding door de wijk  met onder andere een bezoek langs de centrale warmte regelkamer in de wijk.

Je kunt dan ook al je vragen over (duurzame) warmtevoorziening stellen. We starten de rondleiding om 11.00 uur bij Brede School De Vogels aan de J.P.Thijsselaan.