Leden aan het woord: Marèse Peters

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid?. Aan het woord is deze keer Marèse Peters

Marèse Peters (49) woont sinds 2007 aan de Hugo de Vrieslaan, samen met haar man en twee zoons die inmiddels de middelbareschoolleeftijd hebben. Ze werkt als zelfstandig tekstschrijver voor verschillende klanten. “Ik geloof er in dat we met een duurzaam wijkinitiatief een heel klein beetje kunnen bijdragen aan het oplossen van het grote klimaatprobleem.”

Hoe bevalt het je in Poelgeest?
Wonen in Poelgeest bevalt mij en ons gezin erg goed. Er staan hier veel mooie huizen en de wijk wordt steeds groener. Ik maak graag gebruik van de vogelpolder en van het bos rond kasteel Oud-Poelgeest voor mijn dagelijkse wandeling. Ik heb goed contact met andere wijkbewoners. Het is erg jammer dat onze kleine supermarkt is verdwenen. Dat vond ik erg praktisch. Daarnaast was het een prettig kloppend hart in het centrum van de wijk.

Hoe kijk je aan tegen duurzaamheid?


Met ons gezin proberen we best duurzaam te leven. We hebben bijvoorbeeld geen eigen auto. We maken veel gebruik van de fiets en de trein en ook regelmatig van de deelauto in de wijk. Dat werkt prima. Onze kinderen vragen af en toe wel eens om een eigen auto, maar ze snappen ook  waarom we die bewuste keuze hebben gemaakt. Ik eet vegetarisch en ook onze jongste zoon heeft die keuze gemaakt. Bij de boodschappen kiezen we vaak voor biologische producten, ook al zijn die wat duurder. Ook als ik het naar het stemhokje ga, kies ik voor een partij die rekening houdt met duurzaamheid.

Waarom ben je eigenlijk lid geworden van de coöperatie?
De aanleiding om lid te worden van Energiek Poelgeest waren de twee windmolens, de Watergeuzen. Door lid te worden van de coöperatie konden we een aandeel kopen in de Watergeuzen. Ik vond dat een mooi concreet doel. Toen we eenmaal lid waren, zijn we ons ook verder gaan verdiepen in de coöperatie. Ik vind dat Energiek Poelgeest nuttige onderwerpen op de agenda zet. Zelf invloed hebben over de herkomst van je warm water of mee kunnen beslissen over de plekken van de laadpalen in de wijk vind ik best belangrijke zaken. Ook de inzet van de werkgroep die zich bezig houdt met afwatering en groen op daken vind ik nuttig en tips daarover vind ik handig en nuttig.

Wat zou Energiek Poelgeest moeten bereiken wat jou betreft?
Ik heb vertrouwen in de vrijwilligers die zich inzetten voor Energiek Poelgeest. Het is jammer dat het vooralsnog zo’n klein groepje is. Helaas zie je dat veel bewoners toch vaak voor hun eigen gemak en comfort kiezen, ook al botst dat met de dreiging van ons klimaat. Ik geloof er zelf in dat we met een duurzaam wijkinitiatief, of dat nou een lokale warmtebron of een windmolen in de wijk is, een heel klein beetje kunnen bijdragen aan het oplossen van het grote klimaatprobleem. Daarom zou ik graag willen dat Energiek Poelgeest meer armslag krijgt om meer bewoners te mobiliseren en bewust te maken van de alternatieve duurzame oplossingen die voorhanden zijn.

Wat kunnen we van je verwachten?
Hoewel ik best een drukke baan heb en me ook als vrijwilliger inzet voor andere initiatieven, wil ik me best af en toe inzetten bij de communicatie: bijvoorbeeld bij het schrijven van een nieuwsbericht of het redigeren van een artikel. Misschien is het een idee voor Energiek Poelgeest om een vaste column in de Oegstgeester Courant te schrijven.

Wat maakt bewoners initiatieven succesvol?

Gezocht: bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Dit jaar start Platform31 een traject met de ambitie om acht bewonersinitiatieven in de warmtetransitie drie jaar lang te volgen. Hiermee willen we beter inzicht krijgen in de relaties tussen wat deze initiatieven doen en welke (tussen)resultaten zij bereiken. We zijn met name geïnteresseerd in hoe ze andere bewoners proberen te betrekken bij de warmtetransitie. Daarbij houden we ook rekening met de context waarin ze actief zijn. Bent u initiatiefnemer van of betrokken bij een bewonersinitiatief in de warmtetransitie? En lijkt het u mogelijk interessant om gevolgd te worden in ruil voor een vergoeding en nieuwe inzichten? Lees hieronder meer over de achtergrond van dit traject en wat we vragen en bieden.

inschrijfformulier

 

Coöperatie Energiek Poelgeest U.A.           

emailadres:  energiekpoelgeest@xs4all.nl

Website www.energiekpoelgeest.nl

Locatie Oegstgeest

Jaar waarin het initiatief is gestart

 • 2015

Aantal betrokkenen bij het initiatief

 • 20

Hoe betrekken jullie andere bewoners bij de warmtetransitie?

 • Via het project Participatie & Communicatie, waarvoor we met subsidie van provincie een adviseur hebben aangetrokken.
  Middelen die worden ingezet zijn: wijkbijeenkomsten en buurtgesprekken, enquête, deelname in werkgroepen, participaties in winddelen en op termijn in warmtebedrijf, website en soc.media.

Doelstellingen:

 • Het inzetten van een lokale, duurzame warmtebron (aquathermie) in een bestaand warmtenet.
  Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor zeggenschap of mede-eigenaarschap van de bewoners.

Met welke concrete activiteiten zijn jullie op dit moment bezig?

 • Opstellen van een intentieovereenkomst (List of Intent) met onze partners (Vattenfall, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Oegstgeest).
 • Vastleggen van een routekaart waarin staat welke opties er onderzocht zullen worden (TEO en/of TEA) en welke stappen de partijen gezamenlijk zullen zetten om de haalbare en wenselijke opties helder te krijgen.
 • Verbreden van het draagvlak middels een plan van aanpak bewonersparticipatie

Hebt u andere (voor dit traject) relevante informatie?

 

Statuten van de coöperatie
Akte van oprichting coop Energiek Poelgeest U.A.

 

 

Wijkbijeenkomst Duurzaamheid

Energiek Poelgeest: De energie spatte ervan af

Donderdagavond 18 april vond in OBS De Vogels in Poelgeest een “knetterende” en informatieve avond plaats rond het thema duurzaamheid. De avond was georganiseerd door een groep enthousiaste buurtbewoners die zich inmiddels Energiek Poelgeest noemen. Hoofddoel van de avond, die werd gefaciliteerd door oud-wethouder Lia de Ridder, was het enthousiasmeren van de bewoners van de wijk voor duurzame initiatieven.

Continue reading