Slimme aanpassingen aan de wijk

Werkgroep Klimaatadaptatie: slimme aanpassingen aan de wijk

De werkgroep Klimaatadaptatie is bezig om, als eerste stap, goed te bekijken wat de situatie in de wijk momenteel is als het gaat om klimaatverandering. Hoe zit het met de huidige en toekomstige overlast door hitte en overvloedige regenval? Een voorbeeld: wadi’s zijn een goede maatregel, maar in andere delen van de wijk is minder tijdelijke waterberging, waardoor wateroverlast kan ontstaan bij extreme neerslag. Uiteraard zal de werkgroep contact opnemen met de gemeente om te bespreken welke maatregelen daar worden voorbereid en er is een gesprek geweest met iemand van het KNMI. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek komen in een notitie te staan, die in de loop van dit jaar klaar zal zijn. Johan Post van de werkgroep wijst erop dat hoe dan ook een deel van de oplossing bij ons als bewoners zelf zal liggen. “Je kunt zelf veel doen om je huis koel te houden,” aldus Johan. “Klimop tegen je buitenmuur kan tot 5 graden schelen in de binnentemperatuur. Net als rolluiken en zonwering aan de buitenkant. Maar ook slim luchten (’s nachts de ramen open, overdag dicht), maakt al een flink verschil.
Wil je meedenken over aanpassingen in de wijk? Graag! Meld je aan bij Energiek Poelgeest via info@energiekpoelgeest.nl

Guerilla Gardening

Guerilla Gardening

Ze kijken behoedzaam om zich heen, zorgen ervoor dat niemand ze te pakken krijgt en slaan vervolgens hun slag: de guerrillatuinierders in Oegstgeest. De guerrillatuinierders leggen tuintjes aan op plekken waar het eigenlijk niet mag, zoals een stuk braakliggend land. In Oegstgeest heeft een groepje inwoners besloten om op een klein stukje van hun verlaten wijkpark stiekem te tuinieren. De bewoners waren de toestand van hun wijkpark zat. Een jaar geleden werd het officieel geopend, maar sindsdien werd er niets meer aan gedaan.

 

Trend: Lokaal voedsel

Steeds meer consumenten willen producten uit de buurt

Consumenten gaan steeds vaker op zoek naar actievere vormen van beïnvloeden van voedselaanbod. Een consumentencoöperatie is bijvoorbeeld een manier om invloed uit te oefenen. Uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre), blijkt dat ondervraagden interesse hebben in meer aanbod van streekeigen producten.

lees verder…

Boomfeestdag

Boomfeestdag 2013

Begin 2013 onderging het park na diverse gesprekken met de gemeente een kleine metamorfose. De grasmat werd volledig omgeworpen omdat de grondlagen erg hard waren en geen water doorlieten. Op 20 maart organiseerden de initiatiefnemers samen met de gemeente Nationale Boomfeestdag. Door kinderen van de Vogels werden 20 fruitbomen geplant.

Trend: Dakvergroening

Een groen dak, een goed idee? (Ja))

Een groen dak (een dak dat voornamelijk met plantengroei bedekt wordt) vangt regenwater op waardoor de wateroverlast op straatniveau vermindert, maakt de lucht schoner, verdubbelt de levensduur van een dak en zou ‘s zomers de temperatuur in huis laten afnemen, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn.