Werkgroep Elektriciteit: zelf duurzaam opwekken Zonnepanelen. De werkgroep Elektriciteit heeft contact gezocht met Prorail, om te bespreken of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op het spoortalud, waarvan ook geïnteresseerde wijkbewoners kunnen profiteren. Prorail heeft vergelijkbare projecten elders in het land, maar gebruikt de opgewekte energie daar zelf. De werkgroep zal nu eerst samen met Prorail uitzoeken of o.a. de ligging van het talud gunstig genoeg is. Zodra duidelijk is of dit een haalbaar project is, worden de omwonenden betrokken bij de plannen.

Buurtbatterij. Over de mogelijkheid van een buurtbatterij in combinatie met laadpalen voor elektrische auto’s heeft de werkgroep overlegd met de gemeente. Zo’n systeem heeft allerlei voordelen, maar blijkt in de praktijk minder makkelijk uitvoerbaar dan gehoopt. Dat heeft onder andere te maken met wet- en regelgeving en het feit dat de energiemarkt verdeeld is over verschillende partijen die elk hun eigen belangen hebben. Het uitgangspunt dat bewoners voor 50% mede-eigenaar van zo’n systeem zouden moeten zijn, is ook innovatief en dus uitdagend. De werkgroep maakt nu eerst een projectaanpak. Daarmee is het mogelijk stap-voor-stap te kijken welke problemen er zijn en hoe die opgelost kunnen worden.

Meedenken? Geef je op voor de werkgroep door te mailen naar Wilfried Maas, Wilfried_Maas@hotmail.com en Mark Duisters mark.duisters@ziggo.nl

Vergelijkbare berichten