Enquête warmtelevering

 

Hier volgt de uitslag van de enquête

                         Jaarverbruik van huishoudens in Poelgeest (GJ /pj)

EnquetePoelgeest

Het Jaarverbruik van huishoudens in Poelgeest (GJ /pj)  wordt weergegeven door de blauwe staven. Een rode voet geeft huishouden met vloerverwarming aan.
Totaal deden slechts 44 mensen mee aan de enquête.

Opvallend is de grote spreiding in het jaarverbruik.
Vloerverwarming laat een wat hoger verbruik zien, maar ook hierin is een grote spreiding.
De gezinsgrootte laat geen relatie tot het verbruik zien.
De woninggrootte zal wel enig verband hebben (daarvoor waren onvoldoende gegevens beschikbaar).

Vooral het gedrag van bewoners zal van grote invloed zijn op het jaarverbruik.
Daarnaast kunnen er ook problemen met de technische installatie zijn; voorgesteld is om hiervoor een aparte bijeenkomst met Nuon te organiseren.

U kunt zich hier opgeven, bij voldoende belangstelling organiseert Energiek Poelgeest een bijeenkomst met technische mensen van Nuon.

vraag 5-      Hoe beoordeeld u de kosten? (N=44)
Goedkoop   0
redelijk       23
duur           18
veel te duur 3

vraag 6-     Bent u tevreden over de stadsverwarming?
Ja     31
nee     1
opm. 12

 • duur, vastrecht te hoog
 • geen keuze leverancier
 • Huis wordt niet warm / geen heet water uit de kraan
 • grote leidingverliezen
 • afleverset (>15 j) is al afgeschreven
 • motorunit (..) hapert vaak

Opmerkingen Hier kunt u verdere opmerkingen kwijt over stadsverwarming…..(service van Nuon, ideeën over alternatieven voor de warmtelevering, e.d.)

 • Collectief warmtepompen aanschaffen (goedkoper)
 • kleinere WKK-centrale aanschaffen
 • WKO heeft grote potentie
 • alternatief ontbreekt / monopolie E-leverancier
 • Temp. Is wisselvallig / er is geen thermostaatklok
 • geen concurrentie / alles beter dan stadsverwarming 
 • slechte service, ondoorgrondelijke tarieven 
 • kostenstijging niet vergelijkbaar met CV-ketel

Verdere informatie over Stadsverwarming en de bijeenkomst van 21 mei 2015 vindt u op https://energiekpoelgeest.nl/stadsverwarming-poelgeest/
Indien u antwoord op uw opmerkingen wilt, kunt u tevens een bericht sturen naar mailme

Enkele gegevens over warmtelevering in 2014:

Tarief vastrecht            0,9964  per dag
Tarief Warmtelevering 19,8177 per GJ
BTW                             21 %