EP werkgroepen

Wijkinitiatief Energiek Poelgeest zet werkgroepen in de steigers

Op woensdag 13 oktober jl. organiseerde het wijkinitiatief Energiek Poelgeest (EP) een bijeenkomst bij voetbalvereniging ASC met als doel een aantal thematische werkgroepen verder vorm te geven. Meer dan 10 wijkbewoners met interesse om een steentje bij te dragen aan EP namen actief deel aan de bijeenkomst. Aan het eind van de avond werd de balans op gemaakt van de plannen per werkgroep. Hieronder kort overzicht hoe de werkgroepen in de steigers zijn gezet:

De werkgroep Warmte (Frank ter Beek, Aart Groenendijk, Wouter van der Kolk en Gerard Beunk) zullen de meer technische aspecten van de warmteproductie bekijken. EP streeft immers naar een duurzame, storingsvrije warmtevoorziening, die transparant is en betaalbaar. EP wil meer grip op de ontwikkelingen rond de warmtelevering. Het uiteindelijk doel is om in vijf jaar tijd een aquathermiebron – warmte uit water – gerealiseerd te hebben als lokale duurzame bron voor onze warmtevoorziening. De besproken acties van deze werkgroep zijn:

 • opstellen van een tijdpad waarin duidelijk is wanneer welke beslissingen genomen moeten worden;
 • focussen op een keuze tussen de zogenaamde TEO variant (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) of de TEA variant (Thermische Energie uit Afvalwater)
 • verduurzamen van de warmtevoorziening, terugbrengen van de CO2 uitstoot naar nul’;
 • de prijsontwikkeling nauwlettend volgen;
 • de mogelijkheden exploreren van participeren tot het ontwikkelen in eigen beheer.

De werkgroep Elektriciteit (Mark Duisters en Wilfried Maas) wil graag twee concrete opties voor hernieuwbare elektriciteitsproductie of opslag in de wijk uitwerken en voorleggen aan wijkbewoners. Daarbij wordt gedacht aan een klein aansprekend project en aan een wat meer materieel project. Ideeën waaraan wordt gedacht zijn: een opleidingsproject om de windmolen in de wijk van een generator te voorzien, zonnecellen in de openbare ruimte, stroom opslag in de wijk en meer laadpalen in de wijk. De werkgroep wil ook bekijken of deze ideeën te combineren zijn met andere voordelen voor de wijk zoals tegengaan van geluidsoverlast.

De werkgroep Klimaatadaptatie (Johan Post en Martijn Voorham) houdt zich bezig met het vraagstuk: hoe houden we onze wijk leefbaar nu het klimaat zo snel verandert. Er zijn meer extremen, meer hitte, meer intensieve regenperiodes en ook lange periodes van droogte. Hoe raakt dat onze wijk en wat kunnen we zelf en samen doen om Poelgeest ook in de toekomst prettig en leefbaar te houden? De werkgroep heeft al twee speerpunten benoemd waar naar zal worden gekeken:

 • vaker waterdoorlatende bestrating toepassen in de wijk
 • meer groene gevels in de wijk.

De komende weken gaat de werkgroep bekijken welke stappen hiervoor gezet kunnen worden.

De werkgroep Communicatie & Draagvlak (Edu Willemse en Gerbrand Mijzen) was al wat eerder van start gegaan en heeft zich het afgelopen anderhalf jaar ingezet om het bestuur van EP te ondersteunen bij onder meer de volgende externe communicatie en draagvlak activiteiten:

 • aanscherpen van communicatie boodschappen (bondig, toegankelijk, uitnodigend);
 • ontwikkelen van een heldere en eenduidige huisstijl, templates en logo;
 • verbeteren van de Energiek Poelgeest website;
 • ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van wijkbijeenkomsten.

Deze werkgroep Communicatie heeft de ambitie om in de komende tijd nog meer activiteiten te ontplooien om de zichtbaarheid en het draagvlak van EP te vergroten. Daarbij valt te denken aan het opzetten en coördineren van een digitale nieuwsbrief en het sterker gebruik van sociale media kanalen.

Voor alle vier werkgroepen is Energiek Poelgeest op zoek naar extra vrijwilligers met interesse en een beetje verstand van een van de vier onderwerpen. We zoeken wijkbewoners die het leuk vinden om een paar uur per week mee te denken en mee te werken binnen een van de werkgroepen. Heb je vragen of heb je interesse stuur dan een mail naar het bestuur van de coöperatie Energiek Poelgeest: info@energiekpoelgeest.nl