Haalbaarheidsonderzoek: Aquathermie

haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van bewoners uitgevoerd door drie onderzoeksbureaus heeft aangetoond dat aquathermie geschikt is als warmtebron voor Poelgeest.

Het onderzoek is verricht in opdracht van Energiek Poelgeest. Het blijkt dat zowel warmte uit oppervlaktewater (TEO) als uit afvalwater (TEA) technisch haalbare oplossingen zijn voor de circa 1.000 woningen in de wijk.Poelgeest beschikt al over een warmtenet, waarop een nieuwe bron kan worden aangesloten. De haalbaarheid is nog wel afhankelijk van een subsidieregeling voor aquathermie. Zonder zo’n regeling kan aquathermie nog niet concurrerend zijn.

Het onderzoek Warmte uit Water. Verkenning haalbaarheid Aquathermie Poelgeest is uitgevoerd door Greenvis, IF Technology en AS-ISearch. Het hoogheemraadschap Rijnland, de gemeentes Leiden en Oegstgeest en Vattenfall waren als partners en medefinanciers betrokken bij het onderzoek. De provincie Zuid-Holland verstrekte de benodigde subsidie.

In het onderzoek zijn meerdere varianten van aquathermie onderzocht. TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) blijkt in combinatie met seizoensopslag van warmte in de bodem via WKO (Warmte Koude Opslag) de meest duurzame optie. TEA (Thermische Energie uit Afvalwater rwzi) kan zonder WKO en is dan de goedkoopste optie. Mogelijk zijn zelfs beide opties naast elkaar te realiseren. Een en ander is afhankelijk van de medewerking van Vattenfall. Voor beide opties geldt dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van een toekomstige subsidieregeling.