hoogspanning ondergronds

Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO)

Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO)

Energiek Poelgeest is op 3 december geïnformeerd door het bestuur van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) over het initiatief om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen die over de Oegstgeester wijken Poelgeest, Haaswijk en Morsebel loopt.
Het burgerinitiatief wil de bewoners in Poelgeest graag mee laten praten en denken over dit onderwerp.
Energiek Poelgeest omarmt deze gedachte en stelt haar netwerk in de wijk ter beschikking.
We hebben afgesproken dat wij de komende tijd de bewoners van Poelgeest op de hoogte houden van de ontwikkelingen, informatiebijeenkomsten etc. via de wijkmail van Poelgeest, de website en flyers van Energiek Poelgeest en de facebook pagina Poelgeest!
De kansen op realisatie van verkabeling lijken inmiddels minimaal te zijn geworden, zie SBOHO-actualiteit , 31-1-2016.
De Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) is opgericht op 10 april 2015 en stelt zich als doel het bevorderen van het ondergronds brengen (‘verkabelen’) van de hoogspanningslijn die over het noordelijk deel van Oegstgeest loopt.
Waar gemeenten eerst voor 100% van de hoge kosten moesten opdraaien (en er dus niets gebeurde), is verkabeling nu realistischer geworden door de op stapel staande wet STROOM. Door deze wet kunnen vanaf 2017 hoogspanningslijnen in dicht bebouwde gebieden als Oegstgeest in de grond worden gebracht, waarbij 75% wordt bekostigd door netbeheerder TenneT en de resterende 25% door de gemeente (voor Oegstgeest geschat op ca. 3 miljoen euro).
De SBOHO wil nu deze kans concreet in kaart brengen en bewerkstelligen dat de hoogspanningslijn door Oegstgeest z.s.m. ondergronds gaat.
Wij gaan daarbij als volgt te werk:
– het objectief informeren van bewoners, bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen, bijv. over gezondheidsrisico’s en de kansen die verkabelen biedt, via deze website, lokale media en informatieavonden
– het vergroten van het draagvlak voor het realiseren van de verkabeling
– een goede samenwerking met de gemeente Oegstgeest, netbeheerder TenneTGGD Hollands Midden en andere betrokken partijen.
Nieuws:  Bestuur Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds in gesprek met Raadsleden en TenneT.
Op 9 november heeft het bestuur van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds met leden van verschillende raadsfracties gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden van verkabeling van de hoogspanningslijn. OHO heeft toegelicht welke mogelijkheden zij ziet om kosten-neutraal te werk te gaan. Een zeer interessante optie daarbij is de inzet van supergeleidende kabels. De komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen. Meer lezen »
Voorlichtingsavond
De 2e voorlichtingsavond over de ontwikkelingen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen is naar alle waarschijnlijkheid eind januari /begin februari.
Voor meer informatie zie de website van Stichting Burgerinitiatief Hoogspanning Ondergronds: http://sboho.blogspot.nl/