Leden aan het woord: Rob Meijer

Wie ben je?

Rob Meijer (66) is getrouwd en woont sinds 2004 in de Kwaakhaven in Poelgeest. Hij is gepensioneerd beroepsofficier en heeft gewerkt voor de Koninklijke Luchtmacht en voor de Marechaussee.

 

Hoe bevalt het je in Poelgeest?

Het is goed wonen in deze rustige wijk. Hiervoor woonde ik in de Merenwijk en daar was het wel iets drukker. Maar er zijn ook wel dingen die beter kunnen: ik ben best kritisch op de stilstand in de ontwikkeling van de wijk. Dat er na al die jaren nog maar één ontsluitingsweg is in de wijk, vind ik niet kunnen. En ook het verdwijnen van de supermarkt betreur ik. Onze wijk is eigenlijk nog niet af en dat is jammer. Het lijkt erop alsof de gemeente Oegstgeest haar aandacht heeft verlegd naar de ontwikkeling van andere wijken zoals Nieuw Rijngeest.

Hoe kijk je aan tegen duurzaamheid?
Ik zit denk ik in de middengroep als het om duurzaamheid en klimaat gaat. We zijn in huis wel zuinig met energie en scheiden keurig ons afval, maar ik rijd tegelijkertijd wel in een oude diesel. Bij het stemmen kijk ik wel bewust naar de inzet op duurzaamheid, groenvoorziening en klimaat.

Waarom ben je eigenlijk lid geworden van de coöperatie?
Het aquathermie-initiatief sprak me zeer aan, vooral ook in combinatie met het gebruik van het bestaande warmtenet. We hebben nu eigenlijk geen keuzevrijheid over onze warmtevoorziening en dat is niet goed. Verder geloof ik er dat hoe meer mensen lid worden van EP, hoe sterker we staan tegenover de gemeente en tegenover Vattenfall.

Wat zou Energiek Poelgeest moeten bereiken wat jou betreft?
Ik vind het erg goed dat EP zich richt op duurzame energie in brede zin, dus meer dan alleen op aquathermie. In het complex waar ik woon zijn we bijvoorbeeld met een groep bewoners een elektrisch circuit voor elektrische auto’s aan het realiseren en we hebben al collectief zonnepanelen ingekocht. Energiek Poelgeest zou zich bijvoorbeeld ook kunnen inzetten voor de collectieve aanschaf van zonnepanelen of laadpalen. Ik juich ook de samenwerking met andere duurzame energie-initiatieven zoals in de Merenwijk en Haaswijk toe.

Wat kunnen we van je verwachten?
Ik geloof in het Energiek Poelgeest-initiatief en ben graag bereid om mee te denken en mee te discussiëren met de andere leden.

Dank je Rob! Volgende maand is er weer een ander (nieuw) lid aan het woord.