Open Energiedag

Open Energiedag 

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren open.

Tijdens de eerste open Energiedag op 11 september 2021 zijn de windmolens van het eerste coöperatieve project in Holland Rijnland, De Watergeuzen, te bezichtigen.
De Watergeuzen staan langs de A4 bij de afrit Zoeterwoude.
Rijnland Energie en aangesloten energiecoöperaties, zoals Energiek Poelgeest houden “open huis”. Bezoekers kunnen zich op 11 september tussen 10 en 15 uur melden bij Rijnland Energie Coöperatie op het Groene Hartplein in Zoeterwoude (naast La Place).

 

Bezoek de Watergeuzen

Ook in Zoeterwoude kunnen bezoekers terecht, bij een bijzonder project: de eerste coöperatieve windmolens in Holland Rijnland, De Watergeuzen.

De Watergeuzen staan langs de A4 bij de afrit Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zich op 11 september tussen 10 en 15 uur melden bij Rijnland Energie Coöperatie op het Groene Hartplein in Zoeterwoude (naast La Place). Er zijn rondleidingen naar de molens. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Behalve te bezoeken, kan je ook een stukje van de watermolens kopen. Lees hier meer over de Watergeuzen.

Meer informatie over de Open Energiedag is te vinden op Daarkrijgjeenergievan.nl

Bezoek Aquathermie en Warmte-Koude Opslag (WKO)
Eteck stelt het project Oostelijke Handelskade in Amsterdam deze dag open voor het publiek. Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van een duurzame warmte-installatie en de energietransitie kan langskomen om de werking van het systeem van dichtbij te zien.  Tijdens de open dag wordt uitleg gegeven hoe de warmte vanuit het IJ (aquathermie) of uit de bodemopslag (WKO) in de gebouwen komt.
lees hier meer over de open dag van Eteck

Over de Open Energiedag
De Open Energiedag is een initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst: www.daarkrijgjeenergievan.nl