Samen naar een duurzaam Poelgeest
Energiek Poelgeest is een coöperatie van en voor alle bewoners van Poelgeest. Samen zetten we ons in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is. We vinden dat wij als bewoners een belangrijke stem en rol hebben in de energietransitie van de wijk Poelgeest. Daar zetten we ons actief voor in op allerlei manieren: we helpen wijkbewoners met de verduurzaming van hun woning en stimuleren en ontwikkelen de overstap naar duurzame energie. We onderzoeken al vanaf 2015 met Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland of warmte uit het water, op temperatuur gebracht door een wijkwarmtepomp, de lokale duurzame bron kan worden voor de verwarming van onze wijk. We hebben dat onderzocht voor de Haarlemmertrekvaart en de restwarmte van de waterzuivering Leiden Noord.

Doelstelling
De Coöperatie heeft ten doel bij te dragen aan de energietransitie, vermindering van het verbruik van (fossiele) energie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling in de wijk Poelgeest om daarmee de verduurzaming in de wijk te stimuleren; daarnaast heeft de coöperatie ten doel om de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de wijk te vergroten.  

Lid worden

Als wijkcoöperatie willen we met zoveel mogelijk bewoners graag een duidelijke stem hebben in de energietransitie. Wil je ook een duurzame wijk voor ons allemaal? Word dan lid van coöperatie Energiek Poelgeest. Voor maar € 10,- per jaar praat, denk en doe je mee. De contributie van de leden wordt gebruikt voor onder andere hosten van de website, bankkosten, huur vergaderruimte en lidmaatschap van regionale en landelijke energiecoöperaties.
De statuten van de coöperatie, het huishoudelijk regelement en de privacy verklaring vind je op deze site onder ‘over ons’

Met dit formulier:

Gaarne dit compleet invullen en sturen naar: info@energiekpoelgeest.nl

of per post verzenden naar: 

Coöperatie Energiek Poelgeest 

t.a.v. Secretaris 
Cornelis van Steenishof 43 
2341PN Oegstgeest

Je lidmaatschap gaat in zodra de gegevens compleet geregistreerd, zijn en de contributie is ontvangen op onze rekening. Je kunt het bedrag overmaken op Rekeningnummer NL46 RABO 0360 4235 82 tenaamstelling Coöperatie Energiek Poelgeest U.A .en o.v.v. je lidnummer en contributie 2021.