warmte uit water weer een stap dichterbij

warmte uit water weer een stap dichterbij

De werkgroep Warmte heeft een maandelijks overleg met onze energieleverancier Vattenfall. De vraag die daarbij op tafel ligt: kunnen we onze huizen verwarmen met warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) of de rioolwaterzuivering in Leiden-Noord (TEA: thermische energie uit afvalwater). Vattenfall heeft in de afgelopen maanden voor beide oplossingen doorgerekend of ze…

| |

Windmolens Watergeuzen volledig in handen van omwonenden

Een mooi succes voor de coöperaties in de regio: het volledige bedrag voor de aankoop van de twee windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude is bij elkaar gebracht. Zo’n 600 mensen, allemaal aangesloten bij een lokale energiecoöperatie, legden samen 1,6 miljoen euro in voor ‘De Watergeuzen’. Daarmee zijn de molens nu voor 100%  in handen…

| |

Werkgroep Electriciteit

Werkgroep Elektriciteit: zelf duurzaam opwekken Zonnepanelen. De werkgroep Elektriciteit heeft contact gezocht met Prorail, om te bespreken of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op het spoortalud, waarvan ook geïnteresseerde wijkbewoners kunnen profiteren. Prorail heeft vergelijkbare projecten elders in het land, maar gebruikt de opgewekte energie daar zelf. De werkgroep zal nu eerst samen met…

Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

Coöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) krijgt 16.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaan de bewoners het komend jaar zorgen dat ze een steviger positie krijgen in de energietransitieplannen. Hun ervaringen delen ze daarna met andere bewonersinitiatieven in het land, die ook effectiever met overheden willen samenwerken. De opdracht van de provincie betekent erkenning…

Energiek Poelgeest bestuur kan versterkt verder na digitale Algemene Ledenvergadering
|

Energiek Poelgeest bestuur kan versterkt verder na digitale Algemene Ledenvergadering

Nadat een eerdere algemene ledenvergadering (ALV) van Energiek Poelgeest bij voetbalvereniging ASC te weinig leden op de been had gebracht, werd op dinsdag 3 mei alsnog een rechtsgeldige ALV georganiseerd. In totaal 35 van de 50 leden namen deel aan de digitale ALV of hadden een volmacht afgegeven. De leden hebben ingestemd met het verslag…

| | | |

Enthousiasme bij Energiek Poelgeest

Voldoende enthousiasme bij Energiek Poelgeest ondanks lage opkomst bij ledenvergadering Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden. In totaal 13 van de 45 leden waren naar…

| |

Algemene Ledenvergadering (verslag)

Vaststelling Quorum. Het aantal aanwezige leden was te laag en het quorum is niet gehaald. Dat betekent dat de vergadering nu een buitengewone ALV is en dat er binnen 4 weken nog een ALV georganiseerd moet worden. Vooraf worden leden gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde besluiten. Daarmee verwachten we het quorum wel te…

| |

Wijkinitiatief Energiek Poelgeest lanceert drie werkgroepen

Energiek Poelgeest was op woensdag 13 oktober te gast in het gebouw van voetbalvereniging ASC. In deze sportieve omgeving heeft ‘EP’ het startschot gegeven voor maar liefst drie nieuwe werkgroepen.  De werkgroepen gaan concreet uitvoering geven aan een aantal van de plannen waar Energiek Poelgeest al een tijdje mee aan de slag is.   De werkgroep Warmte (Frank…

Wijkavond Energiek Poelgeest
|

Wijkavond Energiek Poelgeest

Wijkavond geeft Poelgeestenaren kans om rol te spelen in duurzame toekomst van hun wijk Coöperatie Energiek Poelgeest organiseert op donderdag 1 juli een bijeenkomst voor wijkbewoners over de duurzame toekomst van de wijk Poelgeest. De coöperatie presenteert plannen voor een duurzame energievoorziening en roept wijkbewoners op om zelf ook met ideeën voor de energietransitie te…

Vattenfall en bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest tekenen intentieovereenkomst: aan de slag met aquathermieplannen 
|

Vattenfall en bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest tekenen intentieovereenkomst: aan de slag met aquathermieplannen 

Coöperatie Energiek Poelgeest en Vattenfall gaan samen uitzoeken wat er nog nodig is om de ruim 1.000 woningen in Poelgeest te verwarmen met warmte uit water. Dat hebben de twee partijen vandaag afgesproken in een intentieovereenkomst. De afspraken die daarin staan brengen de droom van beide partijen een stukje dichterbij: een op aquathermie ‘gestookt’ warmtenet…