Vattenfall over Warmtebedrijf Rotterdam

Reactie Vattenfall naar aanleiding van berichtgeving rondom Warmtebedrijf Rotterdam.

Het College B&W van de gemeente Rotterdam gisteren, vanuit haar rol als aandeelhouder van WBR, het voorlopige besluit genomen WBR geen toestemming te geven om overeenkomsten aan te gaan voor levering van warmte via Warmtelinq+, een door Gasunie geplande warmtetransportleiding van Rotterdam naar Leiden. Door dit besluit kan WBR ook in de toekomst niet aan hun leverplicht uit de overeenkomst die in 2017 is gesloten met Vattenfall voldoen.

Dit voorlopige besluit heeft op korte termijn geen invloed op de betrouwbaarheid van de warmtelevering aan onze klanten in de regio Leiden, die is gewaarborgd door de overeenkomst met Uniper voor het leveren van restwarmte vanuit de elektriciteitscentrale in Leiden. De klanten in Leiden zullen dus niet in de kou zitten. Ook zal dit voorlopige besluit geen invloed hebben op de levering in Rotterdam waar wij warmte afnemen van WBR – ook hier is de leveringszekerheid geborgd.

Wij maken wij ons ook grote zorgen over wat dit besluit betekent voor de warmtelevering in Leiden op de langere termijn. Wij denken dat de ontwikkeling van de WarmtelinQ+-leiding een heel belangrijke bijdrage zal leveren aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de Leidse regio, lange termijn leveringszekerheid biedt in de Leidse regio én een belangrijke aanjager is van het versnellen van de aardgastransitie in de stad.

Daarom gaan wij uiteraard met de gemeente Rotterdam en WBR in gesprek over wat dit besluit betekent en over wat de achtergronden zijn en zullen wij ons beraden over welke stappen we gaan nemen n.a.v. dit besluit. Er ligt een zakelijke overeenkomst tussen WBR en Vattenfall waar wij WBR en haar aandeelhouders ook aan zullen houden.

De restwarmteleidingen van Afvalverwerking Bedrijf Rotterdam (AVR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.