Resultaten Aquathermie-onderzoek in Poelgeest

Een haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van bewoners uitgevoerd door drie onderzoeksbureaus heeft aangetoond dat aquathermie geschikt is als warmtebron voor Poelgeest, een wijk in Oegstgeest. De initiatiefnemers hopen dat de warmtebron een plaats krijgt in de warmteplannen van hun gemeente.

Het onderzoek is verricht in opdracht van Energiek Poelgeest, een bewonersinitiatief dat wil nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een lokale duurzame bron voor verwarming van de woningen. Het blijkt dat zowel warmte uit oppervlaktewater (TEO) als uit afvalwater (TEA) technisch haalbare oplossingen zijn voor de circa 1.000 woningen in de wijk.
Poelgeest beschikt al over een warmtenet, waarop een nieuwe bron kan worden aangesloten. De haalbaarheid is nog wel afhankelijk van een subsidieregeling voor aquathermie. Zonder zo’n regeling kan aquathermie nog niet concurrerend zijn. Vattenfall en het Hoogheemraadschap hebben laten weten in gesprek te willen gaan met de bewoners om de mogelijkheden voor een vervolg te onderzoeken.

Poelgeest beschikt al over een warmtenet, waarop een nieuwe bron kan worden aangesloten. De haalbaarheid is nog wel afhankelijk van een subsidieregeling voor aquathermie. Zonder zo’n regeling kan aquathermie nog niet concurrerend zijn. Vattenfall en het Hoogheemraadschap hebben laten weten in gesprek te willen gaan met de bewoners om de mogelijkheden voor een vervolg te onderzoeken.

Het onderzoek Warmte uit Water. Verkenning haalbaarheid Aquathermie Poelgeest is uitgevoerd door Greenvis, IF Technology en AS-ISearch. Het hoogheemraadschap Rijnland, de gemeentes Leiden en Oegstgeest en Vattenfall waren als partners en medefinanciers betrokken bij het onderzoek. De provincie Zuid-Holland verstrekte de benodigde subsidie.

In het onderzoek zijn meerdere varianten van aquathermie onderzocht. TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) blijkt in combinatie met seizoensopslag van warmte in de bodem via WKO (Warmte Koude Opslag) de meest duurzame optie. TEA (Thermische Energie uit Afvalwater rwzi) kan zonder WKO en is dan de goedkoopste optie. Mogelijk zijn zelfs beide opties naast elkaar te realiseren. Een en ander is afhankelijk van de opstelling van Vattenfall. Voor beide opties geldt dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van een toekomstige subsidieregeling.

Het onderzoek laat verder zien dat de ontwikkeling van een nieuwe warmtebron kan worden uitgewerkt door Vattenfall en/of door de bewoners zelf in de vorm van een bewonerscoöperatie .

Hier is het samenvattend onderzoeksverslag te vinden.