Slimme aanpassingen aan de wijk

Werkgroep Klimaatadaptatie: slimme aanpassingen aan de wijk

De werkgroep Klimaatadaptatie is bezig om, als eerste stap, goed te bekijken wat de situatie in de wijk momenteel is als het gaat om klimaatverandering. Hoe zit het met de huidige en toekomstige overlast door hitte en overvloedige regenval? Een voorbeeld: wadi’s zijn een goede maatregel, maar in andere delen van de wijk is minder tijdelijke waterberging, waardoor wateroverlast kan ontstaan bij extreme neerslag. Uiteraard zal de werkgroep contact opnemen met de gemeente om te bespreken welke maatregelen daar worden voorbereid en er is een gesprek geweest met iemand van het KNMI. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek komen in een notitie te staan, die in de loop van dit jaar klaar zal zijn. Johan Post van de werkgroep wijst erop dat hoe dan ook een deel van de oplossing bij ons als bewoners zelf zal liggen. “Je kunt zelf veel doen om je huis koel te houden,” aldus Johan. “Klimop tegen je buitenmuur kan tot 5 graden schelen in de binnentemperatuur. Net als rolluiken en zonwering aan de buitenkant. Maar ook slim luchten (’s nachts de ramen open, overdag dicht), maakt al een flink verschil.
Wil je meedenken over aanpassingen in de wijk? Graag! Meld je aan bij Energiek Poelgeest via info@energiekpoelgeest.nl