Vervolgproject “Warmte uit water Poelgeest”

Na de haalbaarheidsstudie die we in 2020 hebben afgerond heeft het Hoogheemraadschap nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daarin is aangetoond dat warmtestromingen in de Haarlemmertrekvaart minder lang leidingwerk nodig maakt, waardoor een TEO-project  goedkoper uitgevoerd kan worden.

In 2021 heeft Energiek Poelgeest een vervolgstudie gestart waarin nadere afspraken met de partners worden vastgelegd in een “Letter of intent” en in een routekaart wordt vastgelegd welke keuzes worden gemaakt voor de aquathermievarianten. Een belangrijk onderdeel is het verbreden van het draagvlak in de wijk. Met subsidie van de provincie kunnen we daarvoor weer adviseurs aantrekken, waaronder nu ook een buurtbegeleider om de wijkbewoners dichter bij de energietransitieplannen te betrekken.

Intussen wordt het initiatief van Energiek Poelgeest steeds meer geformaliseerd. Er is een Coöperatie Energiek Poelgeest U.A. opgericht. De coöperatie is lid geworden van de regionale Coöperatie Rijnland Energie U.A. en aangesloten bij landelijke belangenorganisaties als Energie Samen en Buurtwarmte.
Via onze coöperatie kunnen wijkbewoners nu ook winddelen kopen van “De Watergeuzen”, de windturbiners langs de A4 bij Zoeterwoude.