Werkgroep warmte uit water

Aquathermie is momenteel – naast de aankoop van windmolens –  het belangrijkste thema van Energiek Poelgeest.
In 2015 heeft EP op een bewonersavond de provincie en Nuon uitgenodigd om te vertellen wat de plannen zijn als de centrale aan de Langegracht gaat sluiten. Tegenover die plannen voor een “warmterotonde” om de warmte uit Rotterdam te halen heeft EP als alternatief voorgesteld om de warmte te betrekken van een lokale duurzame bron, nl. water via aquathermie.
In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek opgestart.
Lees hierover meer in stadsverwarming-poelgeest

Aanvullend onderzoek door het Hoogheemraadschap heeft aangetoond dat een geschikte lokale bron veel dichterbij gevonden kan worden, waardoor het ook goedkoper uitgevoerd kan worden.

In 2021 is met een vervolgproject een doorstart gemaakt om de beste optie voor Poelgeest nader uit te werken en de wijkbewoners nauwer bij het project te betrekken. Lees verder.

Meedoen?

Meld je aan bij Frank ter Beek info@energiekpoelgeest.nl

Pagina’s

Berichten

Veel gestelde vragen over aquathermie in Poelgeest
Warmtetransitie en gemeentelijke belemmeringen
Het succes van de Deense warmte transitie