Werkgroep Warmte

De werkgroep Warmte richt zich op de ontwikkeling en keuze voor een nieuwe lokale duurzame warmtebron voor het warmtenet in Poelgeest.
Energiek Poelgeest en Vattenfall hebben inmiddels gekozen voor de TEA-optie, dwz Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) afkomstig van de afvalwaterzuiveringsinstatllatie Leiden-Noord.
Lees verder

Wat eraan vooraf ging
In 2015 heeft Energiek Poelgeest op een bewonersavond de provincie en Nuon (tegenwoordig Vattenfall) uitgenodigd om te vertellen wat de plannen zijn als de centrale aan de Langegracht gaat sluiten. De gasgestookte elektriciteitscentrale van Uniper is de huidige warmtebron voor Poelgeest.
Tegenover de plannen van Nuon en de provincie om de warmte via een “warmterotonde” (inmiddels “WarmtelinQ+” gedoopt) uit Rotterdam te halen heeft Energiek Poelgeest als alternatief voorgesteld om de warmte te betrekken van een lokale duurzame bron, nl. warmte uit aquathermie, dwz Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) of Thermische Energie uit Afvalwater(TEA) van de waterzuivering.
In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek opgestart.
Aanvullend onderzoek door het Hoogheemraadschap heeft aangetoond dat een geschikte lokale bron veel dichterbij gevonden kan worden, waardoor het ook goedkoper uitgevoerd kan worden.

Vervolgproject Warmte uit Water Poelgeest 2021 

In 2021 heeft Energiek Poelgeest een vervolgstudie gestart waarin nadere afspraken met de partners worden vastgelegd in een “Letter of intent” en in een routekaart wordt vastgelegd welke keuzes worden gemaakt voor de aquathermievarianten. Een belangrijk onderdeel is het verbreden van het draagvlak in de wijk. Met subsidie van de provincie kunnen we daarvoor weer adviseurs aantrekken, waaronder nu ook een buurtbegeleider om de wijkbewoners dichter bij de energietransitieplannen te betrekken. Met Vattenfall is een intentieovereenkomst getekend

Intussen wordt het initiatief van Energiek Poelgeest steeds meer geformaliseerd. Er is een Coöperatie Energiek Poelgeest U.A. opgericht. De coöperatie is lid geworden van de regionale Coöperatie Rijnland Energie U.A. en aangesloten bij landelijke belangenorganisaties als Energie Samen en Buurtwarmte.
Via onze coöperatie kunnen wijkbewoners nu ook winddelen kopen van “De Watergeuzen”, de windturbines van Rijnland Energie langs de A4 bij Zoeterwoude.

Wat wil coöperatie Energiek Poelgeest ?
Wij willen een duurzame, storingsvrije warmtevoorziening, die transparant is en betaalbaar, we willen meer grip op de ontwikkelingen rond de warmtelevering zonder dat aanpassingen per woning nodig zijn.
De coöperatie is opgericht om te kunnen bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming in de wijk Poelgeest, om de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen de wijk te vergroten.