Over ons

Energiek Poelgeest

Samen naar een duurzaam Poelgeest
Energiek Poelgeest is een coöperatie van en voor alle bewoners van Poelgeest. Samen zetten we ons in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is. We vinden dat wij als bewoners een belangrijke stem en rol hebben in de energietransitie van de wijk Poelgeest. Daar zetten we ons actief voor in op allerlei manieren: we helpen wijkbewoners met de verduurzaming van hun woning en stimuleren en ontwikkelen de overstap naar duurzame energie. We onderzoeken al vanaf 2015 met Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland of warmte uit het water, op temperatuur gebracht door een wijkwarmtepomp, de lokale duurzame bron kan worden voor de verwarming van onze wijk. We hebben dat onderzocht voor de Haarlemmertrekvaart en de restwarmte van de waterzuivering Leiden Noord. Lees verder.

Doelstelling
De Coöperatie heeft ten doel bij te dragen aan de energietransitie, vermindering van het verbruik van (fossiele) energie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling in de wijk Poelgeest om daarmee de verduurzaming in de wijk te stimuleren; daarnaast heeft de coöperatie ten doel om de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de wijk te vergroten.  Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar Leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van Leden behartigen.