Stem over de jaarstukken van 2023

Ik ga akkoord met het wijzigen van de statuten

Ik ga akkoord met het vaststellen van de jaarstukken2023

Ik ga akkoord met het verlenen van décharge aan het bestuur, conform het verslag van de kascontrolecommissie

Ik ga akkoord met de benoemingen van nieuwe leden voor bestuur en kascontrolecommissie