Werkgroep klimaatadaptatie

Werkgroep Klimaatadaptatie: voorbereid op ander weer

De werkgroep Klimaatadaptatie zoekt mensen die het interessant vinden om mee te denken over manieren om onze wijk voor te bereiden op klimaatverandering. Wat kunnen we bijvoorbeeld realiseren als het gaat om hemelwaterafvoer, voorkomen van hittestress, koeling in combinatie met warmtevoorziening enz.

Meedoen?

Meld je bij Martijn Voorham m.r.voorham@gmail.com
of Johan Post johanpost24@hotmail.com