Historie

EnergiekPoelgeest is gestart als klankbordgroep voor stadswarmte, .. maar de activiteiten gaan zelfs terug tot 2010. Benieuwd naar hoe het allemaal begonnen is, … en wat de mijlpalen zijn vanaf 2010 tot nu? Scroll naar beneden, en terug naar hier.

2020  … looptijd onderzoek tot persbericht resultaat 2/3/2020

MRT 2020 – haalbaarheidsonderzoek Eindrapport Uitnodiging buurtgesprekken

NOV 2019 Eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek
Presentatie op buurtbijeenkomst

MEI 2019 – Haalbaarheidsonderzoek Warmte uit Water PoelgeestStart van het haalbaarheidsonderzoek

JUN 2018  – Start Verkenning aquathermie Subsidie van Gemeente Oegstgeest voor Plan van aanpak
(Rob Heldens)

2017 – Projectplan haalbaarheidsstudie aquathermie
Offerte Greenvis / IF

MRT 2016 – Projectidee Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) 
Klinkenbergerplas als lokale warmtebron voor de wijk Poelgeest

MEI 2015 – De toekomst van onze stadsverwarming
Duurzaamheids discussieavond met provincie Zuid-Holland Nuon

MEI 2014 –  Jan Juffermans
Duurzaamheids discussieavond

2014 Oprichting Klankbordgroep stadswarmte
Frank als vertegenwoordiger voor EnergiekPoelgeest) overleg met NUON

FEB 2014 – Thema Verkiezingen Duurzaamheids discussieavond

NOV 2013  Thema windenergie Duurzaamheids discussieavond

SEP 2013 Thema Water
Duurzaamheids discussieavond

APR 2013 1e avond met Anne Stijkel (WKK)
Duurzaamheids discussieavond

2013 Boomfeestdag

2010 – Guerilla Gardening
actie tegen het kale wijkpark – Vroege Vogels