Wijknieuws

Inwoners van Poelgeest investeren in duurzame energie

Op drie verschillende plekken in de wijk zijn bewoners momenteel bezig met (het plannen van) plaatsing van zonnepanelen om zo hun eigen energie op te gaan wekken. Corjan Vliek is initiatiefnemer in de Eli Heimanshof, verschillende bewoners in de Cornelis van Steenishof en ook op de loods van Jachthaven Poelgeest gaan mogelijk zonnepanelen geplaatst worden.
Belangrijke stappen op de weg naar een zelfvoorzienend en CO2 neutraal Poelgeest!

zonnepanelen jachthaven poelgeest

Energiek Poelgeest: De energie spatte ervan af

Donderdagavond 18 april vond in OBS De Vogels in Poelgeest een “knetterende” en informatieve avond plaats rond het thema duurzaamheid. De avond was georganiseerd door een groep enthousiaste buurtbewoners die zich inmiddels Energiek Poelgeest noemen. Hoofddoel van de avond, die werd gefaciliteerd door oud-wethouder Lia de Ridder, was het enthousiasmeren van de bewoners van de wijk voor duurzame initiatieven.

Er werden verschillende presentaties gegeven, waaronder enkele over het collectief opwekken van zonne-energie. Hoofdspreekster Anne Stijkel van de Amsterdamse organisatie “Wij krijgen kippen”, vertelde over de 35 Amsterdamse lokale initiatieven waarbij buurtbewoners lokaal zonne-energie opwekken. Haar verhaal zorgde voor een levendige discussie over de mogelijkheden daarvoor in Poelgeest. Meer informatie over dit Amsterdamse initiatief staat op de website van “Wij krijgen kippen” http://www.wijkrijgenkippen.nl/

Een dergelijk initiatief zou in ieder geval goed aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat maakte beleidsmedewerkster Jolien Kamermans van de gemeente Oegstgeest duidelijk in haar korte presentatie.  Op de website van de gemeente staat  het duurzaamheidsbeleid op pagina: http://www.oegstgeest.nl/wonen_en_burgerzaken/duurzaamheid/duurzaamheid

Ook de in oprichting zijnde Oegstgeester energiecoöperatie LEOO reageerde in hun voordracht bij monde van Marcus Rolloos enthousiast over de energie die in Poelgeest lijkt te ontstaan en ziet goede mogelijkheden voor samenwerking.  Zij hebben de ambitie om lokaal en zelfvoorzienend energie op te wekken, op te slaan voor hergebruik en ander initiatieven in Oegstgeest te ondersteunen.  Lees verder over LEOO op hun website http://www.leoo.nl/

Het thema energie opwekken werd afgesloten door Floris Wouterlood van de onafhankelijke Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV). Floris maakte een statement met de opmerking dat het bewust omgaan met energie voorafgaat aan het opwekken van zonne- of windenergie. ZPV behartigt de belangen van eigenaren van zonnestroomsystemen, geven onafhankelijke voorlichting, lobbyen voor een deugdelijke terugleververgoeding, leveren van bijstand aan leden die problemen hebben met netwerkbeheerders en gemeenten en technische ondersteuning. Lees meer over ZPV op http://www.zonnestroomproducenten.org/

Naast korte presentaties over zonne-energie waren er ook presentaties van de Leidse afdeling van LETS en van de organisaties Mywheels (over autodelen) en het net opgerichte Oegstgeeste Repaircafe (repareren van kapotte spullen).

Locaal Economisch Transactie Systeem (LETS) Leiden presenteerde zich met een leuk en informatief filmpje. LETS Leiden is een lokale ruilkring. Een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. Er kan van alles geruild worden van het plakken van een fietsband, tot lessen in internet of het boek dat je uitgelezen hebt. Hoe werkt het systeem? Je spreekt met elkaar af hoeveel sleutels een dienst of goederen waard zijn. De aanbieder van de dienst of goederen ontvangt van de aanvrager sleutels als betaling. Voor een uitgebreide beschrijving van het betalingssysteem en voorwaarden voor inschrijving zie het websiteadres van LETS  http://www.letsleiden.nl/

Over de snelgroeiende organisatie Mywheels are your wheels sprak Ronald Haverman. Ronald is ook initiatiefnemer van de OV-fiets. Door het stimuleren van het delen van auto’s wil Mywheels een bijdrage leveren aan leefbare wijken (minder auto’s, meer ruimte om te spelen en genieten), het maken van bewuste keuzes (autogebruik, trein of OV-fiets?), aan verantwoord de weg op gaan (waarom het hele jaar een grote auto  om de caravan voor drie weken naar Zuid Frankrijk te rijden als voor het woon-werkverkeer een kleine energiezuinige of elektrische auto volstaat, het laag houden van de kosten van de organisatie door de inzet van leden en aan het vinden van een nieuwe balans tussen natuur, geld en mensen. Meer informatie over de filosofie, hoe de organisatie van auto’s delen  in elkaar steekt en lid worden op https://mywheels.nl/

Aan de hand van een kapotte schemerlamp lichtte Ted HIlterman van Repair Oegstgeest toe wat en hoe zij een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid. Kom met je kapotte spullen naar Repair Café Oegstgeest en repareer ze met de hulp van handige dorpsgenoten. Spaar geld en grondstoffen, goed voor milieu en portemonnee. Het feestelijke eerste Repair Café is op 25 mei van 10.00 – 15.00 en vindt plaats in het gebouw van de bibliotheek Oegstgeest en K&O aan de Lange Voort. Voor meer informatie zie http://repaircafe.nl/oegstgeest/

Bij de informatiemarkt waarmee de avond werd afgesloten werd een drankje geschonken en een hapje gegeten uit de natuurvoedingswinkel De Zaailing. Daarbij kregen mensen ook de mogelijkheid hun interesse te tonen voor de verschillende initiatieven, of zelf een nieuw initiatief op te starten.

Een van de nieuwe initiatieven is het aanleggen van een lijst van goederen die Poelgeestenaren willen uitlenen aan hun wijkgenoten, zoals een hogedrukspuit, ladder, naaimachine, betonmolen of boormachine. De lijst wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Energiek Poelgeest.

In ieder geval zullen er ook werkgroepen in de wijk opgestart worden rond het thema duurzame energie en het delen van je auto.

Wil je ook meedoen of meer weten, laat het weten via het emailadres op de site.
De Poelgeestenaren worden op de hoogte gehouden over de voortgang van de verschillende initiatieven en de bijeenkomsten in het najaar via de mailinglijst Poelgeest en de website van Energiek Poelgeest.

Staat u nog niet op de mailinglijst? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de beheerder van de lijst via poelgeest-owner@yahoogroups.com

Pecha Kucha – 8 april 2013

Op mandagavond 8 april vond er een zogenoemde ‘Pecha Kucha’ plaats bij transportbedrijf Van der Luyt in Oegstgeest. Het doel van deze avond was ‘het in kaart brengen van duurzame initiatieven in Oegstgeest’. De inschrijvers kregen de gelegenheid om aan de hand van 10 slides hun verhaal te doen. Voor Energiek Poelgeest vertelde Peter van Schie over de wijk Poelgeest. Onder begeleiding van de 10 slides maakte hij duidelijk dat bewoners van Poelgeest de wijk willen verduurzamen. Hij toonde enkele van de reeds gerealiseerde initiatieven. Peter sloot af met de uitnodiging om op 18 april naar OBS de Vogels te komen om daar geïnspireerd te worden door de aanpak van Energiek Poelgeest en de verhalen van gastsprekers. De avond was een groot succes. Energiek Poelgeest was goed in beeld.

pecha kucha oegstgeest vanderluyt energiek poelgeest 1 pecha kucha oegstgeest vanderluyt energiek poelgeest 3

pecha kucha oegstgeest vanderluyt energiek poelgeest 4 pecha kucha oegstgeest vanderluyt energiek poelgeest 5

Boomfeestdag

Leerlingen van groep 4 tot en met 7 van brede school De Vogels plantten op woensdag 20 maart (boomfeestdag) in de ijzige kou samen met wethouder Jos Roeffen fruitbomen in het Vroege Vogels wijkpark, vlak bij hun school.

De 24 fruitbomen (vijf appelbomen, vijf perenbomen, zes pruimenbomen, zes walnootbomen en twee hazelnootstruiken) zullen voor meer gezelligheid zorgen in het park.

boomplantfeest

foto: Willemien Timmers

IMG_2791

foto: Arjan Leest