Bijeenkomsten van Energiek Poelgeest

Op 23 mei houdt de coöperatie Energiek Poelgeest een algemene ledenraadvergadering (ALV). Uitgenodigd als spreker is het Hoogheemraadschap van Rijnland

Als bewonerscoöperatie willen we graag samen met meer mensen in de wijk plannen maken. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij de wijk en zich daarvoor inzetten, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Maar daarvoor moeten we elkaar wel kennen en weten te vinden.

Op woensdag 24 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 en de begroting voor 2023 gepresenteerd.

Op 20 januari organiseert Energiek Poelgeest een winterborrel bij OBS de Vogels.

30 november heeft gemeente Leiden een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van wijkbewoners die zijn aangesloten op het Leidse stadsverwarmingsnet en Vattenfall.

Onze coöperatie is in 2021 hard gegroeid. Om iedereen, oude én nieuwe leden, de kans te geven elkaar persoonlijk te ontmoeten, was er een zomerse borrel op vrijdag 1 juli.

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden.

Energiek Poelgeest heeft het startschot gegeven voor drie nieuwe werkgroepen: Warmte, Elektriciteit en Klimaatadaptatie

Coöperatie Energiek Poelgeest organiseert op donderdag 1 juli een bijeenkomst voor wijkbewoners over de duurzame toekomst van de wijk Poelgeest.