Bijeenkomsten van Energiek Poelgeest

Op woensdag 24 mei is onze Algemene Ledenvergadering. Het bestuur presenteert dan het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 en de begroting voor 2023. 

We hopen van harte dat er zoveel mogelijk leden op de ALV komen. Ben je lid van de coöperatie, meld je dan even aan. Ben je nog geen lid? Dan heb je geen stemrecht, maar je bent van harte welkom om erbij te zijn. Neem gerust ook je buren mee.

Aansluitend is er een wijkbijeenkomst voor iedereen. De werkgroepen presenteren de voortgang van de plannen voor onze wijk op gebied van warmte, elektriciteit en groen. Wil je weten hoe het staat met de verduurzaming van onze wijk? Dan mag je deze avond niet missen.

Programma

  • 19.00 uur : inloop
  • 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering
  • 20.30 uur: wijkbijeenkomst
  • 22.00 uur: napraten met een drankje

We zien je graag op 24 mei in basisschool De Vogels aan de Jac. P. Thijsselaan! 

 

 

 

Op 20 januari organiseert Energiek Poelgeest een winterborrel bij OBS de Vogels.

30 november heeft gemeente Leiden een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van wijkbewoners die zijn aangesloten op het Leidse stadsverwarmingsnet en Vattenfall.

Onze coöperatie is in 2021 hard gegroeid. Om iedereen, oude én nieuwe leden, de kans te geven elkaar persoonlijk te ontmoeten, was er een zomerse borrel op vrijdag 1 juli.

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden.

Energiek Poelgeest heeft het startschot gegeven voor drie nieuwe werkgroepen: Warmte, Elektriciteit en Klimaatadaptatie

Coöperatie Energiek Poelgeest organiseert op donderdag 1 juli een bijeenkomst voor wijkbewoners over de duurzame toekomst van de wijk Poelgeest.