Elektriciteit voor onze wijk, .. power to Poelgeest

Coöperatie Energiek Poelgeest heeft op 19 februari twee rapporten overhandigd aan de wethouder: de handreiking ‘Lobbyen en ledenwervingen’ en het rapport “Drempels wegnemen”

Energiek Poelgeest heeft het startschot gegeven voor drie nieuwe werkgroepen: Warmte, Elektriciteit en Klimaatadaptatie