Werkgroep elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit: meer groene stroom
De Werkgroep Elektriciteit is op zoek naar opties in de wijk om de energietransitie naar duurzame elektriciteit vorm te geven. We kijken of het mogelijk is om in de wijk een coöperatieve zonneweide aan te leggen en wat daarvoor geschikte locaties zouden kunnen zijn. Daarvoor is onder andere overleg nodig met de gemeente, die grondeigenaar is, en uiteraard ook met de wijk zelf. Daarnaast stelt de werkgroep een visie op voor elektrisch laden, als het aantal elektrische auto’s in de wijk gestaag gaat toenemen, in combinatie met een coöperatieve buurtbatterij. Voor beide plannen gaan we eerst op zoek naar wijken waar bewoners al samen iets vergelijkbaars hebben gerealiseerd, om te kunnen profiteren van hun ervaring

Interessant? Geef je op voor de werkgroep door te mailen naar Wilfried Maas, Wilfried_Maas@hotmail.com en Mark Duisters mark.duisters@ziggo.nl