Samen naar een hechte, duurzamen wijk voor ons allemaal

Energiek Poelgeest is een coöperatie van en voor alle bewoners van Poelgeest. Samen zetten we ons in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is. We vinden dat wij als bewoners een belangrijke stem en rol hebben in de energietransitie in Poelgeest. Daar zetten we ons actief voor in op allerlei manieren: we helpen wijkbewoners met de verduurzaming van hun woning en stimuleren de overstap naar duurzame energie. Ook onderzoeken we hoe we onze wijk kunnen verwarmen met eigen duurzame bronnen. Samen naar een hechte en duurzame wijk voor ons allemaal!

Formele doelstelling

“De Coöperatie heeft ten doel bij te dragen aan de energietransitie, vermindering van het verbruik van (fossiele) energie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling in de wijk Poelgeest om daarmee de verduurzaming in de wijk te stimuleren; daarnaast heeft de coöperatie ten doel om de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de wijk te vergroten. “

Aanmelden als Lid

Met dit formulier:

Gaarne dit compleet invullen en sturen naar: info@energiekpoelgeest.nl

of per post verzenden naar: 

Coöperatie Energiek Poelgeest 

t.a.v. Secretaris 
Cornelis van Steenishof 43 
2341PN Oegstgeest

Je lidmaatschap gaat in zodra de gegevens compleet geregistreerd, zijn en de contributie is ontvangen op onze rekening. Je kunt het bedrag overmaken op Rekeningnummer NL46 RABO 0360 4235 82 tenaamstelling Coöperatie Energiek Poelgeest U.A .en o.v.v. je lidnummer en contributie 2021.