nieuws over het bestuur van Energiek Poelgeest

Coöperatie Energiek Poelgeest heeft op 19 februari twee rapporten overhandigd aan de wethouder: de handreiking ‘Lobbyen en ledenwervingen’ en het rapport “Drempels wegnemen”

Op dinsdag 3 mei werd alsnog een rechtsgeldige ALV georganiseerd. In totaal 35 van de 50 leden namen deel aan de digitale ALV of hadden een volmacht afgegeven.

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden.