Nadat een eerdere algemene ledenvergadering (ALV) van Energiek Poelgeest bij voetbalvereniging ASC te weinig leden op de been had gebracht, werd op dinsdag 3 mei alsnog een rechtsgeldige ALV georganiseerd. In totaal 35 van de 50 leden namen deel aan de digitale ALV of hadden een volmacht afgegeven.

De leden hebben ingestemd met het verslag en de jaarrekening van 2021 en kunnen zich vinden in de begroting voor 2022. Juliette Boogers gaat deel uitmaken van de kascontrole commissie en Gerard Beunk is benoemd tot nieuw bestuurslid. Het driehoofdige bestuur kan hierdoor versterkt aan de slag.

Het bestuur heeft verder verheugd kunnen melden dat de Provincie Zuid-Holland de subsidie aanvraag van 16.000 Euro heeft goedgekeurd. Met deze middelen gaat Energiek Poelgeest de belangenbehartiging richting externe partijen – zoals gemeenten, energiebedrijven en financierders – versterken door middel van training en coaching. De provincie vindt het ook belangrijk dat de coöperatie zich naast warmtetransitie, ook richt op andere duurzame ontwikkelingen zoals elektriciteit, klimaatadaptatie en energiebesparing. Plannen en suggesties van wijkbewoners blijven van harte welkom.

Vergelijkbare berichten