Voldoende enthousiasme bij Energiek Poelgeest ondanks lage opkomst bij ledenvergadering

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden. In totaal 13 van de 45 leden waren naar het ASC clubhuis gekomen om de EP activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar te bespreken. Vanwege de lage opkomst, werd de ledenvergadering omgedoopt tot een ‘bijzondere ALV’ waarin geen formele beslissingen kunnen worden genomen en dus ook geen nieuw bestuur kan worden aangesteld. Op korte termijn wordt een poging gedaan om op digitale wijze alsnog een geldige ALV te realiseren.

In het afgelopen jaar is – met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen EP en energieleverancier Vattenfall – een goed overleg tussen beide partijen ontstaan over de mogelijke realisatie van een lokaal aquathermie project in Poelgeest. Naast deze ‘warmte uit water’ activiteit, zijn afgelopen jaar ook activiteiten vanuit de werkgroepen ‘elektriciteit’ en ‘klimaatadaptatie’ van start gegaan. De penningmeester legde transparant uit hoe de middelen in 2021 zijn besteed en meldde dat de coöperatie een subsidieaanvraag van 16.000 euro heeft ingediend voor de versterking van de belangenbehartiging bij de Provincie Zuid-Holland.

EP heeft diverse plannen voor het aankomende jaar. De werkgroep warmte uit water gaat samen met Vattenfall onder meer de business case van het aquathermie project in de wijk verder uitwerken. De randvoorwaarden daarbij zijn dat de prijs voor de geleverde warmte niet stijgt en dat de levering stabiel is. Eind 2023 wordt een ‘go-no go’ moment voorzien voor het aquathermie project. De werkgroep elektriciteit vervolgt het gesprek met de gemeente Oegstgeest over de plaatsing van laadpalen voor auto’s in de wijk en over mogelijke zonnepanelen in de publieke ruimte langs de spoorlijn. De werkgroep klimaatadaptatie gaat verder met de plannen als gevolg van meer hitte en meer regenval. Daarbij wordt gedacht aan waterdoorlatende bestrating en meer groene gevels in de wijk. De actieve wijkbewoner en voormalig manager, Gerard Beunk, stelde zich kandidaat voor het nieuwe bestuur maar kan pas toetreden na een geldige ALV.

Na afloop van de ALV verzorgde energie expert Anne Marieke Schwencke de workshop Lokale duurzame warmte: wat is dat ons waard? waarin ze de verschillende opties voor warmtevoorziening in Poelgeest toelichtte en ook een levendige discussie met de wijkbewoners aanzwengelde.

Vergelijkbare berichten