nieuws over (nieuwe) leden van poelgeest, leden aan het woord

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Dit keer: Marciano Lafeber.

Tussen 4 april en 28 september van dit jaar hebben van de ongeveer 70 nieuw geworven leden er 30 de vragenlijst op de website van Energiek Poelgeest ingevuld.

Paul Wessels

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Paul Wessels.

Aan het woord een nieuw lid: Wietske Veltman.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.

Leden aan het woord

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Marèse Peters.

Op dinsdag 3 mei werd alsnog een rechtsgeldige ALV georganiseerd. In totaal 35 van de 50 leden namen deel aan de digitale ALV of hadden een volmacht afgegeven.

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden.

Het aantal aanwezige leden was te laag en het quorum is niet gehaald. Dat betekent dat de vergadering nu een buitengewone ALV is en dat er binnen 4 weken nog een ALV georganiseerd moet worden.