overig nieuws

Oase Poelgeest is een toekomstdroom voor de ecowijk Poelgeest in Oegstgeest. Het wil op deze manier een gesprek met de wijkbewoners en de gemeente op gang brengen over de talloze manieren die er zijn om de wijk energieneutraal, groen en klimaatbestendig te maken.

Een korte tweede ALV-afspraak is nodig om de concept-besluiten van 23 mei te bekrachtigen. De voorgestelde statuutwijziging maakt deze extra stap in de toekomst overbodig.

Energiek Poelgeest in Oegstgeest heeft opnieuw een succes geboekt: de overheid kent een SDE++-subsidie van enkele miljoenen toe om het wijkwarmtenet te verduurzamen.

Vattenfall wil dat gebruiken voor de verwarming van de woningen in Poelgeest. Het idee voor “warmte uit water” is een initiatief van coöperatie Energiek Poelgeest die dit verder met Vattenfall heeft uitgewerkt.

Op 23 mei houdt de coöperatie Energiek Poelgeest een algemene ledenraadvergadering (ALV). Uitgenodigd als spreker is het Hoogheemraadschap van Rijnland

Als bewonerscoöperatie willen we graag samen met meer mensen in de wijk plannen maken. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij de wijk en zich daarvoor inzetten, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Maar daarvoor moeten we elkaar wel kennen en weten te vinden.

Het zou fijn zijn als we elkaar wat meer tegenkomen in de wijk.

Irene Nooren woont sinds 2006 aan de Eli Heimanshof, samen met haar kat Arrow. In het dagelijks leven houdt ze zich bezig met innovatie in ICT en samenwerking. Daarnaast geeft ze als biomimicry-expert adviezen aan overheden en organisaties over natuurlijke manieren van organiseren en samenwerken. Daarbij stelt ze altijd de vraag: wat kunnen we leren van de natuur?

Coöperatie Energiek Poelgeest organiseerde op zaterdag 10 februari 2024 een rondleiding door de wijk. De winterwandeling werd afgesloten met een borrel.
– Nu met fotoverslag –

In Poelgeest zijn we allemaal klant van Vattenfall. Het warmtenet in de wijk is immers van Vattenfall en dat bedrijf levert ook de warmte voor je woning en voor het warme tapwater. Alle bewoners krijgen een dezer dagen bericht over de nieuwe warmtetarieven.

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Dit keer: Marciano Lafeber.