overig nieuws

Coöperatie Energiek Poelgeest organiseerde op zaterdag 10 februari 2024 een rondleiding door de wijk. De winterwandeling werd afgesloten met een borrel.
– Nu met fotoverslag –

In Poelgeest zijn we allemaal klant van Vattenfall. Het warmtenet in de wijk is immers van Vattenfall en dat bedrijf levert ook de warmte voor je woning en voor het warme tapwater. Alle bewoners krijgen een dezer dagen bericht over de nieuwe warmtetarieven.

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Dit keer: Marciano Lafeber.

Tussen 4 april en 28 september van dit jaar hebben van de ongeveer 70 nieuw geworven leden er 30 de vragenlijst op de website van Energiek Poelgeest ingevuld.

Gemeente Leiden heeft Vattenfall vergunning verleend om een warmte-installatie te bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI Leiden Noord). Hiermee is het doel van Energiek Poelgeest – een duurzame energievoorziening voor de wijk – weer een stap dichterbij gekomen.

Vattenfall wil ruim 1.000 woningen in de Oegstgeestse wijk Poelgeest verwarmen met water van rwzi Leiden-Noord. Het bedrijf benut slechts 20 procent van de beschikbare warmte uit de rwzi. Hierdoor blijft er genoeg over voor andere initiatieven en voor toekomstig eigen gebruik door het hoogheemraadschap.

Frank ter Beek langs geweest bij UnityFM.nu/TV en heeft aan alle luisteraars uitgelegd hoe rioolwaterzuivering een duurzame warmtebron voor Poelgeest gaat worden.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.

Een Kennisbank-pagina vol weetjes en verwijzigingen.