Alles over warmte als energievorm, waar komt het vandaan, en hoe komt het in de huizen in Poelgeest?

In Poelgeest zijn we allemaal klant van Vattenfall. Het warmtenet in de wijk is immers van Vattenfall en dat bedrijf levert ook de warmte voor je woning en voor het warme tapwater. Alle bewoners krijgen een dezer dagen bericht over de nieuwe warmtetarieven.

Een interessant artikel over de samenwerking van Energiek Poelgeest met Vattenfall over de warmtevoorziening in onze wijk.

In de wijk Poelgeest zoeken bewoners een manier om hun woningen duurzaam te verwarmen.

Energiek Poelgeest heeft een notitie laten opstellen waarin op een rijtje is gezet wat de mogelijkheden zijn om als wijk (financieel) te participeren in de eigen warmtevoorziening.

30 november heeft gemeente Leiden een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van wijkbewoners die zijn aangesloten op het Leidse stadsverwarmingsnet en Vattenfall.

Frank ter Beek langs geweest bij UnityFM.nu/TV en heeft aan alle luisteraars uitgelegd hoe rioolwaterzuivering een duurzame warmtebron voor Poelgeest gaat worden.

Coöperatie Energiek Poelgeest en energiebedrijf Vattenfall hebben gezamenlijk besloten te kiezen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWZI Leiden Noord) als duurzame warmtebron voor het wijkwarmtenet.

De werkgroep Warmte heeft een maandelijks overleg met onze energieleverancier Vattenfall.

Coöperatie Energiek Poelgeest en Vattenfall gaan samen uitzoeken wat er nog nodig is om de ruim 1.000 woningen in Poelgeest te verwarmen met warmte uit water.

Het bestuur van coöperatie Energiek Poelgeest heeft met grote teleurstelling gereageerd op de Transitievisie Warmte die op die op 20 mei 2021 zal worden vastgesteld in de gemeenteraad.