Coöperatie Energiek Poelgeest en energiebedrijf Vattenfall hebben gezamenlijk besloten te kiezen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWZI Leiden Noord) als duurzame warmtebron voor het wijkwarmtenet. Er is een Kansen voor West-subsidie aangevraagd voor de aanleg van een installatie op het terrein van de RWZI. Als die wordt toegekend is de weg vrij om te starten. De keuze voor TEA is een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van de wijk.

De circa 1.000 woningen in ecowijk Poelgeest zijn aangesloten op een bestaand warmtenet van Vattenfall en worden nu verwarmd vanuit de gasgestookte Uniper-centrale in Leiden. Bewoners van de wijk Poelgeest namen vijf jaar geleden het initiatief om te onderzoeken of hiervoor een duurzaam alternatief mogelijk was. Daarna werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Uit dit rapport kwamen twee mogelijkheden naar voren: warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) en warmte uit de RWZI (TEA: thermische warmte uit afvalwater). Uit financiële berekeningen van Vattenfall bleek de TEO-optie ongeveer een miljoen euro duurder te zijn dan TEA. Het prijsverschil wordt veroorzaakt door de langere leiding die nodig is voor TEO. Ook de bouwkosten van de installatie, die voor TEO in de wijk zou moeten worden aangelegd, vallen hoger uit dan op het terrein van de RWZI.  Omdat de twee warmtebronnen elkaar in duurzaamheid nauwelijks ontlopen, hebben de coöperatie en Vattenfall gezamenlijk besloten zich te richten op de rioolwaterzuivering.

Met het Hoogheemraadschap Rijnland, de eigenaar van de RWZI, en met de gemeente Oegstgeest moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. Beide partijen staan positief tegenover de mogelijkheid van de rioolwaterzuivering als warmtebron. De warmtecapaciteit zou groot genoeg moeten zijn om meer woningen te verwarmen dan alleen die in Poelgeest. De bouw van de installatie kan starten in 2024. De eerste warmtelevering kan op zijn vroegst plaatsvinden in 2025.

Over Energiek Poelgeest
Coöperatie Energiek Poelgeest is een bewonersinitiatief in de wijk Poelgeest (Oegstgeest). De coöperatie zet zich in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is en waar bewoners zeggenschap hebben over de overstap naar duurzame energie. Energiek Poelgeest werkt aan duurzame verwarming door aquathermie, aan collectieve opwek van duurzame stroom en aan maatregelen om de wijk voor te bereiden op klimaatveranderingen. 
Bijlage: foto RWZI Leiden Noord. 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.