nieuws over Energiek Poelgeest

Op woensdag 24 mei is onze Algemene Ledenvergadering. Het bestuur presenteert dan het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 en de begroting voor 2023. 

We hopen van harte dat er zoveel mogelijk leden op de ALV komen. Ben je lid van de coöperatie, meld je dan even aan. Ben je nog geen lid? Dan heb je geen stemrecht, maar je bent van harte welkom om erbij te zijn. Neem gerust ook je buren mee.

Aansluitend is er een wijkbijeenkomst voor iedereen. De werkgroepen presenteren de voortgang van de plannen voor onze wijk op gebied van warmte, elektriciteit en groen. Wil je weten hoe het staat met de verduurzaming van onze wijk? Dan mag je deze avond niet missen.

Programma

  • 19.00 uur : inloop
  • 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering
  • 20.30 uur: wijkbijeenkomst
  • 22.00 uur: napraten met een drankje

We zien je graag op 24 mei in basisschool De Vogels aan de Jac. P. Thijsselaan! 

 

 

 

Paul Wessels

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Paul Wessels.

Op 20 januari organiseert Energiek Poelgeest een winterborrel bij OBS de Vogels.

Energiek Poelgeest heeft een notitie laten opstellen waarin op een rijtje is gezet wat de mogelijkheden zijn om als wijk (financieel) te participeren in de eigen warmtevoorziening.

30 november heeft gemeente Leiden een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van wijkbewoners die zijn aangesloten op het Leidse stadsverwarmingsnet en Vattenfall.

Aan het woord een nieuw lid: Wietske Veltman.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.

Leden aan het woord

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Marèse Peters.

Een Kennisbank-pagina vol weetjes en verwijzigingen.

Onze coöperatie is in 2021 hard gegroeid. Om iedereen, oude én nieuwe leden, de kans te geven elkaar persoonlijk te ontmoeten, was er een zomerse borrel op vrijdag 1 juli.