nieuws over Energiek Poelgeest

Op 23 mei houdt de coöperatie Energiek Poelgeest een algemene ledenraadvergadering (ALV). Uitgenodigd als spreker is het Hoogheemraadschap van Rijnland

Als bewonerscoöperatie willen we graag samen met meer mensen in de wijk plannen maken. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij de wijk en zich daarvoor inzetten, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Maar daarvoor moeten we elkaar wel kennen en weten te vinden.

Het zou fijn zijn als we elkaar wat meer tegenkomen in de wijk.

Irene Nooren woont sinds 2006 aan de Eli Heimanshof, samen met haar kat Arrow. In het dagelijks leven houdt ze zich bezig met innovatie in ICT en samenwerking. Daarnaast geeft ze als biomimicry-expert adviezen aan overheden en organisaties over natuurlijke manieren van organiseren en samenwerken. Daarbij stelt ze altijd de vraag: wat kunnen we leren van de natuur?

Coöperatie Energiek Poelgeest heeft op 19 februari twee rapporten overhandigd aan de wethouder: de handreiking ‘Lobbyen en ledenwervingen’ en het rapport “Drempels wegnemen”

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Dit keer: Marciano Lafeber.

Om onze wijk verder te vergroenen, voor meer biodiversiteit, om meer CO2 af te vangen en als wapen tegen hittestress en wateroverlast?

Tussen 4 april en 28 september van dit jaar hebben van de ongeveer 70 nieuw geworven leden er 30 de vragenlijst op de website van Energiek Poelgeest ingevuld.

Op woensdagavond 24 mei heeft de coöperatie een bijzondere ALV gehouden. Er zijn een aantal concept-besluiten genomen.

Op woensdag 24 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 en de begroting voor 2023 gepresenteerd.

Paul Wessels

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Paul Wessels.