nieuws over Energiek Poelgeest

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Dit keer: Marciano Lafeber.

Om onze wijk verder te vergroenen, voor meer biodiversiteit, om meer CO2 af te vangen en als wapen tegen hittestress en wateroverlast?

Tussen 4 april en 28 september van dit jaar hebben van de ongeveer 70 nieuw geworven leden er 30 de vragenlijst op de website van Energiek Poelgeest ingevuld.

Op woensdag 24 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 en de begroting voor 2023 gepresenteerd.

Paul Wessels

Wie zijn toch die andere buurtgenoten in de coöperatie? En waarom worden ze lid? Aan het woord is Paul Wessels.

Op 20 januari organiseert Energiek Poelgeest een winterborrel bij OBS de Vogels.

Energiek Poelgeest heeft een notitie laten opstellen waarin op een rijtje is gezet wat de mogelijkheden zijn om als wijk (financieel) te participeren in de eigen warmtevoorziening.

30 november heeft gemeente Leiden een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van wijkbewoners die zijn aangesloten op het Leidse stadsverwarmingsnet en Vattenfall.

Aan het woord een nieuw lid: Wietske Veltman.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.