Energiek Poelgeest was op woensdag 13 oktober te gast in het gebouw van voetbalvereniging ASC. In deze sportieve omgeving heeft ‘EP’ het startschot gegeven voor maar liefst drie nieuwe werkgroepen. 

De werkgroepen gaan concreet uitvoering geven aan een aantal van de plannen waar Energiek Poelgeest al een tijdje mee aan de slag is.  

De werkgroep Warmte (Frank ter Beek, Aart Groenendijk, Wouter van der Kolk en Gerard Beunk) zullen de meer technische aspecten van de warmteproductie bekijken.  Frank: “Het uiteindelijk doel is om in vijf jaar tijd een aquathermiebron – warmte uit water – gerealiseerd te hebben als lokale duurzame bron voor onze warmtevoorziening. “ 

De werkgroep Elektriciteit (Mark Duisters en Wilfried Maas) wil graag een opleidingsproject realiseren om de windmolen in de wijk van een generator te voorzien. Ook gaan ze kijken naar  zonnecellen in de openbare ruimte, stroom opslag in de wijk en meer laadpalen in de wijk. Mark: “ Deze ideeen zouden ook bij kunnen dragen aan het tegengaan van geluidsoverlast, dus zijn om meer dan een reden interessant”. 

De werkgroep Klimaatadaptatie (Johan Post en Martijn Voorham) houdt zich bezig met het vraagstuk: hoe houden we onze wijk leefbaar nu het klimaat zo snel verandert. Er zijn meer extremen, meer hitte, meer intensieve regenperiodes en ook lange periodes van droogte.  Johan: De vraag die we gaan onderzoeken is: “Hoe raakt dat onze wijk en wat kunnen we zelf en samen doen om Poelgeest ook in de toekomst prettig en leefbaar te houden?”  De werkgroep heeft al twee speerpunten benoemd waar naar zal worden gekeken:

  • vaker waterdoorlatende bestrating toepassen in de wijk
  • meer groene gevels in de wijk.

De werkgroepen komen naast de bestaande werkgroep Communicatie & Draagvlak (Edu Willemse en Gerbrand Mijzen) 

Deze heeft zich het afgelopen anderhalf jaar ingezet om het bestuur van EP te ondersteunen bij onder meer de volgende externe communicatie en draagvlak activiteiten:

  • aanscherpen van communicatie boodschappen (bondig, toegankelijk, uitnodigend);
  • ontwikkelen van een heldere en eenduidige huisstijl, templates en logo;
  • verbeteren van de Energiek Poelgeest website;
  • ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van wijkbijeenkomsten.

Deze werkgroep Communicatie heeft de ambitie om in de komende tijd nog meer activiteiten te ontplooien om de zichtbaarheid en het draagvlak van EP te vergroten. Daarbij valt te denken aan het opzetten en coördineren van een digitale nieuwsbrief en het sterker gebruik van sociale media kanalen.

Voor alle vier werkgroepen is Energiek Poelgeest op zoek naar extra vrijwilligers met interesse en een beetje verstand van een van de vier onderwerpen. We zoeken wijkbewoners die het leuk vinden om een paar uur per week mee te denken en mee te werken binnen een van de werkgroepen. 

Vergelijkbare berichten