Wijkavond geeft Poelgeestenaren kans om rol te spelen in duurzame toekomst van hun wijk

Coöperatie Energiek Poelgeest organiseert op donderdag 1 juli een bijeenkomst voor wijkbewoners over de duurzame toekomst van de wijk Poelgeest. De coöperatie presenteert plannen voor een duurzame energievoorziening en roept wijkbewoners op om zelf ook met ideeën voor de energietransitie te komen. De avond start om 19.30 in OBS De Vogels, Jac. P. Thijsselaan 69 in Oegstgeest.

Voortgang aquathermieplannen

Coöperatie Energiek Poelgeest kwam eerder in het nieuws met gedetailleerde plannen om de buurt duurzaam te verwarmen door middel van warmte uit water (aquathermie). Nu worden buurtbewoners opgeroepen om daarover mee te denken en met meer ideeën te komen om Poelgeest door de energietransitie te loodsen. 

Spreker van Shell

Opvallend: als spreker is Rutger van Hoogstraten uitgenodigd. Hij is voorzitter van een bewonersvereniging in Den Haag, maar werkt ook bij Shell aan duurzame warmte. Hij zal als inspirational speaker vertellen wat je als bewonersgroep allemaal voor elkaar kunt krijgen wanneer je je samen inzet voor een duurzame toekomst.

Voorzet voor wijkuitvoeringsplannen

Met deze oproep loop Energiek Poelgeest vooruit op de wijkuitvoeringsplannen die de gemeente de komende tijd gaat maken. Daarin wordt per wijk vastgelegd hoe het beste de overstap naar duurzame energievoorziening kan worden gemaakt. Het is volgens de Energiek Poelgeest belangrijk dat wijkbewoners daar zelf een stem in hebben. De coöperatie vormt daarvoor een platform.

Vergelijkbare berichten