Coöperatie Energiek Poelgeest en Vattenfall gaan samen uitzoeken wat er nog nodig is om de ruim 1.000 woningen in Poelgeest te verwarmen met warmte uit water. Dat hebben de twee partijen vandaag afgesproken in een intentieovereenkomst. De afspraken die daarin staan brengen de droom van beide partijen een stukje dichterbij: een op aquathermie ‘gestookt’ warmtenet met een zo klein mogelijke CO2-uitstoot.

In de intentieovereenkomst staan concrete afspraken over de voorwaarden waar het project – als het gerealiseerd wordt – aan moet voldoen. De warmtevoorziening moet bijvoorbeeld duurzaam, veilig en betrouwbaar zijn en voor de bewoners én Vattenfall financieel aantrekkelijk.

Vervolg op haalbaarheidsonderzoek
De intentieovereenkomst is een logisch vervolg op het onderzoek dat Energiek Poelgeest en Vattenfall de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een onderzoeksbureau heeft toen vastgesteld dat het technisch mogelijk is om voldoende warmte uit het omliggende water (TEO) of uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (TEA) te halen. 

Veel uitzoekwerk
Nu dat mogelijk blijkt, gaan Vattenfall en de coöperatie kijken wat er nodig is om de plannen tot uitvoer te brengen. Dat vraagt om heel wat uitzoekwerk: wat voor installatie is er nodig en waar kan die staan? Over wat voor investeringen praat je? Krijgt het project een vergunning? Ook moet er nog een keuze gemaakt worden uit warmte uit oppervlaktewater of rioolwater.

Actieve rol voor bewoners
In het hele proces is nadrukkelijk een rol gereserveerd voor de wijkbewoners. Dat gaat verder dan meepraten over de plannen: de komende tijd wordt uitgezocht of het mogelijk is om de bewoners van Poelgeest medezeggenschap te geven in hun warmtevoorziening of te laten mee-investeren in de nieuwe warmteoplossing. Dit soort vormen van actieve zeggenschap zijn een nieuwe en snelgroeiende trend in de energietransitie.

Definitief besluit in 2023
Als alles loopt zoals verwacht, zou in het tweede kwartaal van 2023 een definitief besluit genomen kunnen worden en is het duidelijk of aquathermie voor poelgeest definitief door kan gaan.

Vergelijkbare berichten