Het bestuur van coöperatie Energiek Poelgeest heeft met grote teleurstelling gereageerd op de Transitievisie Warmte die op die op 20 mei zal worden vastgesteld in de gemeenteraad. In een eerdere versie werd het project – een belangrijke bijdrage aan de energietransitie – genoemd als onderdeel van de gemeentelijke plannen. In de versie die nu wordt vastgesteld is het zonder toelichting geschrapt.

Uit een gesprek met de wethouder blijkt dat het College de voorkeur geeft aan industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven boven lokale duurzame warmte. Er zullen  geen vergunningen worden afgegeven voor de mogelijke realisatie van het aquathermieproject. Ook krijgt het bewonersinitiatief niet de experimenteerruimte waar ze het College eerder uitdrukkelijk om gevraagd hebben. De provincie Zuid-Holland heeft schriftelijk laten weten deze experimenteerruimte juist heel belangrijk te vinden.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Poelgeest (ruim 1.000 woningen) leent zich als ecologische wijk goed voor een duurzame warmtevoorziening. De coöperatie liet eerder een haalbaarheidsstudie uitvoeren met subsidie van de gemeente en de provincie en met hulp van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daaruit blijkt dat de wijk Poelgeest de overstap op duurzame warmte door middel van aquathermie technisch gezien kan maken. Vattenfall, eigenaar van het warmtenet in de wijk, werkte mee aan het onderzoek en denkt mee over een haalbare businesscase. Al met al een interessante bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente, zo lijkt het.

Zwaar teleurgestelde bewoners

De coöperatie laat bij monde van voorzitter Peter van Schie weten zwaar teleurgesteld te zijn. Energiek Poelgeest heeft er alle begrip voor dat de gemeente Oegstgeest niet beschikt over de middelen om als partner mee te draaien in dit plan. Daarom biedt de coöperatie aan het plan samen met Vattenfall te realiseren, zonder kosten of inzet van de gemeente Oegstgeest. Energiek Poelgeest heeft ook aangeboden hun kennis met andere wijken te delen. Van Schie: “Alle lichten staan op groen om dit project uit te voeren. Dat we niet alleen geen enkele steun krijgen, maar ook nog volledig zijn geschrapt uit de transitievisie, is een klap in ons gezicht.” 

Draagvlak onder bewoners

De coöperatie werkt momenteel aan verbreding van de participatie met hulp van een participatiedeskundige en hield eerder al bijeenkomsten en huiskamergesprekken in de wijk. Van Schie vindt dat er in de energietransitie naast grootschalige oplossingen als industriële restwarmte  ruimte moet zijn voor écht duurzame, kleinschalige en flexibele oplossingen per wijk, waar burgers zelf zeggenschap over hebben: “Burgerbetrokkenheid is van groot belang in de energietransitie en de gemeente zou hier juist gebruik van moeten maken. Als een veelbelovend project als dit in Poelgeest al geen kans krijgt, wordt de energietransitie in Oegstgeest wel héél moeizaam.”

Naschrift:
Middels een door de gehele raad aangenomen amendement is Energiek Poelgeest toch weer opgenomen in de Transitievisie Warmte. Het nieuwe college steunt de coöperatie wel en geeft haar een belangrijk rol in de energietransitie in de gemeente

Vergelijkbare berichten