Groen

Energiek Poelgeest heeft iets met groen. Kijk op deze pagina voor leuke, inspirerende, nuttige artikelen die te maken hebben met groen in en om Poelgeest.

Steeds meer consumenten willen producten uit de buurt

6002 februari 2014. Consumenten gaan steeds vaker op zoek naar actievere vormen van beïnvloeden van voedselaanbod. Een consumentencoöperatie is bijvoorbeeld een manier om invloed uit te oefenen. Uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre), blijkt dat ondervraagden interesse hebben in meer aanbod van streekeigen producten.  Lees verder…

Guerilla Gardening

 

Lekker Groen Rond Leiden

De website www.LekkerGroenRondLeiden.nl wil burgers betrekken bij verbetering van de eigen leefomgeving. Iedereen kan op deze site een groen idee plaatsen of met ‘like’ ondersteunen. Groene ideeën worden besproken in het Groene Ideecafé, dat 2x per maand wordt gehouden in Scheltema, Marktsteeg, Leiden. Lees ook de Nieuwsbrief.

LgroenLeiden

 

Boomfeestdag 2013

Begin 2013 onderging het park na diverse gesprekken met de gemeente een kleine metamorfose. De grasmat werd volledig omgeworpen omdat de grondlagen erg hard waren en geen water doorlieten. Op 20 maart organiseerden de initiatiefnemers samen met de gemeente Nationale Boomfeestdag. Door kinderen van de Vogels werden 20 fruitbomen geplant. http://www.oegstgeest.nl/nieuws/2013/03/21/boomfeestdag_2013

Wijkpark

Wijkparkfeest 2013  Het was een gezellige middag in het groene hart van Poelgeest met veel bezoekers en prachtig weer. Bekijk hier het fotoverslag van de kindercamping en het wijkfeest.
Er is in het ‘Vroege Vogelpark’ ook een trekvlot aangelegd en een speelgelegenheid van boomstammen.

Poelgeester initiatieven in beeld

image002
Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer mensen vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij. Ze leggen bijvoorbeeld speelnatuur aan, beginnen een buurtmoestuin of nemen een dorpsbos in eigen beheer. Mooi voor de omgeving en goed voor het contact in de buurt. Zo komen mensen dichter bij elkaar en bij de natuur te staan. Ook ons initiatief staat ook op Groen Dichterbij.

Ondanks minpuntjes is een groendak toch aan te raden (film parool)

 

Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel”

In de Warmonder Klaas Hennepoelpolder aan de Haarlemmertrekvaart wordt een historische scheepstimmerwerf gebouwd. Vele plekken in het Hollandse plassengebied waren van oudsher alleen over water bereikbaar. De koeien en het hooi, de melk en de mest, de boodschappen enzovoorts, alles ging over water en daar waren vaartuigen voor nodig. Dus waren er scheepswerfjes waar die vaartuigen gebouwd, gerepareerd en onderhouden werden. Rond 1900 kwam de watersport tot ontwikkeling , waardoor de werven zich ook op pleziervaartuigen gingen richten.  Op de scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” kan de sfeer van deze verdwenen werfjes weer beleefd worden. Het oude ambachtelijke timmerwerk leeft er voort en historische vaartuigen worden er in stand gehouden.

De eerste fase van het project is voltooid. De funderingen liggen er, de scheepshelling is gereed, het metselwerk en de bestrating zijn af en de eerste schuur, een houtloods, staat overeind. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de tweede fase, de bouw van de eigenlijke werfschuur. De werf wordt zoveel mogelijk met authentieke materialen, constructies en technieken gebouwd: Rijnformaat stenen zijn met kalkmortel gemetseld, de pen en gat verbindingen van de gebinten zitten met houten nagels in elkaar, als dakbedekking worden oude dakpannen hergebruikt: verbeterde holle (VH-pannen) voor de houtloods en handgevormde oude holle (OH) voor de werfschuur. De realisatie van de werf wordt mede mogelijke gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, de gemeentes Teylingen en Oegstgeest en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Op de scheepstimmerwerf in de zon 001

Op en rond de werf zijn historische vaartuigen te zien die als “Varend Monument” staan geregistreerd in het Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM), zoals een boeren roeiboot met een zogenaamd weeggat, een ‘drieling’ westlander, een tjotter, enz.

De werf grenst aan het nieuwe natuurgebied in de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder (tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘Polders Poelgeest’) van Het Zuid-Hollands Landschap. Regelmatig worden er door de vrijwilligers van de stichting MEC Oegstgeest, IVN en Het Zuid-Hollands Landschap natuurwandelingen in het gebied georganiseerd, die gecombineerd worden met een bezoek aan de historische scheepswerf.

De werf is te voet en met de fiets te bereiken via de Polders Poelgeest. Met de auto kan geparkeerd worden op de Oegstgeester oever van de Haarlemmertrekvaart, waarna de werfbaas bezoekers over kan zetten met een pontje.  Natuurlijk kunnen bezoekers ook met eigen vaartuig aanleggen bij de werf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *