De werkgroep Warmte heeft een maandelijks overleg met onze energieleverancier Vattenfall. De vraag die daarbij op tafel ligt: kunnen we onze huizen verwarmen met warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) of de rioolwaterzuivering in Leiden-Noord (TEA: thermische energie uit afvalwater). Vattenfall heeft in de afgelopen maanden voor beide oplossingen doorgerekend of ze financieel haalbaar zijn.  Uit dat onderzoek blijkt, dat in beide gevallen een flinke subsidie nodig is, anders wordt het te duur. De TEA-oplossing is echter aanzienlijk gunstiger dan TEO. Vattenfall heeft inmiddels subsidie aangevraagd. In september wordt duidelijk of die wordt toegekend. Als de subsidie er komt, is een duurzame bron voor onze verwarming weer een stap dichterbij.

Vergelijkbare berichten