power to Poelgeest!

De werkgroep Elektriciteit stelt voor een toekomstschets te maken van een duurzaam Poelgeest met zonnepanelen langs het spoor, zonnedaken boven parkeervakken met laadpalen en buurtbatterij.
Verder wordt gedacht aan een energiegemeenschap, waarin zelfopgewekte elektriciteit op daken en van windmolens wordt gedeeld met andere bewoners en gekoppeld aan laadpalen en buurtbatterij (lees verder: Slim energie delen).
De white paper Slim energie delen door energiegemeenschappen