Aan de actieve (werkgroep)leden,

We nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op dinsdagavond 30 januari in de school De Vogels.
Het is bedoeld als een werkbijeenkomst, waarin we enkele rapporten kunnen bespreken. Daarnaast willen we leden gelegenheid bieden om nieuwe projecten op te pakken.

Het bestuur heeft een rapport Handreiking Lobbyen_en_leden_werven_2024 uitgebracht. Deze handreiking is in opdracht van de provincie tot stand gekomen en bedoeld als handreiking aan energiecoöperaties.
De werkgroep Communicatie zal dit kort toelichten.

De werkgroep Warmte zal kort de laatste vorderingen van het project met Vattenfall toelichten,

De werkgroep Elektriciteit heeft een rapport uitgebracht “WG Elektriciteit – Drempels wegnemen”. Hierin worden de ondervonden problemen bij het realiseren van opwek, opslag en delen van elektriciteit in kaart gebracht. Ze wil de verdere aanpak en oplosmogelijkheden bespreken.

Ook de werkgroep Klimaatadaptatie heeft eerder een rapport opgesteld (zie website).
De gemeente heeft ons voorstel van de meterkastkaart (link) opgepakt.
Daarnaast zijn er leden die met Groen, renovatie van het Vroege Vogelspark en de Polders van Poelgeest aan de slag willen.

Het bestuur wil  daarom al deze initiatieven in een breder kader van een Toekomstvisie plaatsen.

Toekomstvisie Poelgeest

Poelgeest is als een duurzame wijk gebouwd rond de eeuwwisseling. De wijkcoöperatie Energiek Poelgeest zet zich in voor verdere verduurzaming van de wijk. Allereerst is het warmtenet voorzien van een duurzame lokale bron. Bij de waterzuivering is daarvoor een warmtepompgebouw geplaatst, waar de restwarmte uit het gezuiverde water wordt gehaald. Vervolgens zijn zonnepanelen aangebracht langs het spoor en op het schooldak. De opgewekte stroom wordt zoveel mogelijk binnen de wijk benut. Dit is mogelijk door een systeem van opslag en delen: Local4Local. Voor de elektrische auto’s zijn parkeerplaatsen voorzien van zonnepanelen die ook deel uitmaken van Local4Local. Door al die voorzieningen zijn dure investeringen in het elektriciteitsnet zoals in andere wijken niet nodig gebleken. In het wijkpark staat een gazebo met een zonnedak waar bewoners elkaar kunnen treffen. Contacten zijn inspirerend en belangrijk om nieuwe duurzame projecten te kunnen opzetten. Dergelijke projecten worden financieel ondersteund vanuit het wijkfonds, waarover de coöperatie beschikt sinds de investering in de nieuwe lokale warmtebron i.s.m. Vattenfall is gerealiseerd. Ook zijn er groene plannen en recreatieve voorzieningen ontwikkeld, zoals een voedselbos, tiny forrest,klimbomen, veerpontje, jeu de boule, tafeltennis tafel, etc.

 

Het programma van de avond :

20:00 – 20:30 Pitches van werkgroepen en nieuwe initiatieven

20:30 – 21:30 Werkgroepen aan het werk

21:30 – 22:00  Plenair afsluiten