NB. deze pagina is in opbouw !

Poelgeest is een duurzaam gebouwde wijk.
alle woningen hebben een Meterkastkaart gekregen;
deze kaartbundel hangt in iedere (!?) woning van Poelgeest en geeft info over de verschillende aspecten van duurzaamheid van de wijk, dat iedere bewoner hoort te weten!.  … Dit is een cadeautje voor uw woning. Het staat vol met informatie over uw huis en de wijk. Het hoort bij het huis en niet bij de eigenaar…..

Energiek Poelgeest is aangesloten bij :

Wat is /waar vind ik ….

De Participatiecoalitie (PC) bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. In het kader van het Klimaatakkoord, en in opdracht van het Rijk, vormen deze organisaties het landelijke ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie. Vanaf 2019 zijn deze vijf organisaties onder de vlag van de Participatiecoalitie actief op het begeleiden van bewonersinitiatieven om te komen tot samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten op weg naar aardgasvrije wijken.

HIER opgewekt het landelijke kennisplatform voor lokale energie-initiatieven.

Netwerk Aquathermie (sinds 2019 Green Deal Aquathermie)
NAT, STOWA, WarmingUp.info
Steeds meer aquathermie-initiatieven in Nederland – Netwerk Aquathermie

Expertise Centrum Warmte (ECW).

PAW Programma Aardgasvrije Wijken
Aardgasvrije wijken | Rijksoverheid.nl

Stichting Warmtenetwerk
Op het platform houdt Stichting Warmtenetwerk een handig overzicht bij van informatiebronnen

Warmteregisseurs

TKI-studies /innovaties TKI Urban Energy | Topsector Energie

Open Universiteit; cursus Burgerinitiatieven en Duurzaamheid

Eteck, Warmte Koude Opslag

EnergiePlus-magazine:  Lokale warmte-initiatieven van bewoners onmisbaar bij aanleg warmtenetten (energieplus.nl)


Warmte uit water”, Project van Coöperatie Energiek Poelgeest

 ————

Werkgroep Elektriciteit

Deze werkgroep wil een toekomstschets maken van een duurzame wijk met een smart elektriciteitssysteem, waarin zonnepanelen (langs het spoor, op daken en boven parkeervakken), (auto)laadstations, wijkbatterij, e.d. een samenhangend systeem vormen. Mogelijk kan windenergie, opgewekt in de Watergeuzen langs de A4, ook daarin meedoen.
Gedacht wordt ook aan het onderling delen van energie waarmee minder energie en capaciteit van het netwerk nodig is en overbelasting van het net wordt tegen gegaan.
zie White paper Slim energie delen door energiegemeenschappen


Beleid Gemeente Oegstgeest

———————————————————————–

juni 2022

2021 V2 Position paper maatschappelijke route versnelling energietransitie gebouwde omgeving Energie Samen PDF.pdf sept.2021 Energie Samen rapport

Publicaties: Warmtenetten ontrafeld en Warmtenetten georganiseerd – Wijk van Nu
Download hier de publicaties:

TKI_WarmtenettenOntrafeld.pdf (dwa.nl) over restwarmte: Er is onderscheid te maken tussen restwarmte en aftapwarmte. In de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie is restwarmte gedefinieerd als warmte die over is in een industrieel proces en waar geen extra brandstof voor is gebruikt. Verbranding van afval en gebruik van restwarmte uit een energiecentrale die ten koste gaat van het elektrische rendement van de centrale, kunnen strikt genomen dus niet beschouwd worden als restwarmte. Ook: 5 voorbeeldprojecten TEO

Laatste Nieuws   dd. 12-11-2021

12/11/2021 Vandaag presenteerde Ida de Groot-Wallast vanuit WarmingUP een aantal noemenswaardige inzichten a.g.v. het modelleren van koudelozingen. Wat blijkt, de fel betwiste dT in het ontwerp van #aquathermie / #TEO heeft bijzonder weinig impact op het gedrag van de koudepluim. Now that’s news. Waarom? Omdat diezelfde dT wél veel impact heeft op de omvang en waterverplaatsing van installaties. En zodoende op het watersysteem en de portemonnee. Laten we dit inzicht direct toepassen in ontwerpen en vergunningen. Zo kan de typische CAPex van TEO van 400 naar 250€/kW zakken.  IF Technology Netwerk Aquathermie Callic Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA

8/11/2021 Hoe werk je samen aan Thermische Energie uit Oppervlaktewater?
Alliander en Rijkswaterstaat doen ervaring op met het project Warmte uit Water. Tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoekssprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën op 25 november zal Arianne de Vries vertellen over de ervaringen en leerpunten. Ook andere waterbeheerders delen hun ervaringen en er is een parallelsessie over governance bij aquathermie waarbij je ervaringen kunt uitwisselen met verschillende stakeholders.
Opgeven voor de bijeenkomst kan via https://lnkd.in/e8UEeXX9
Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) Netwerk Aquathermie

Artikel Energiea: Kamer wil Ontwikkelfonds openstellen voor warmtecoöperaties (10/11/2021 Anne Marieke Schwencke )
Kamer wil Ontwikkelfonds openstellen voor warmtecoöperaties.pdf

Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl  19/10/2021 Rijksoverheid

Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start – Provincie Zuid-Holland  Provincie ZH

Artikel Energiea: Uniper wil inzetten op aquathermie Den Haag en Leiden (pdf)
(25/10/2021 )

Artikel Energeia: Rotterdam trekt handen af van WarmtelinQ naar Leiden, 6/10/2021
Reactie van Laurien Smies, Vattenfall, daarop

29 sept, Warmtenetten in de praktijk, TheGreen Village TU Delft
Dolf Bierhuizen 1) Follow Up 29 sept 2) de foto’s met bijlagen (presentaties)
voor verslag zie: https://participatie-mrdh.energiesamen.nu
Follow Up 29 sept. – Werkconferentie Lokale warmtenetten&Coöperatieve aanpak

Oegstgeest: Warmtewinning uit Klinkenbergerplas Unity: Warmtewinning Klinkenbergerplas

Energie Samen Buurtwarmte: Position paper ‘De maatschappelijke route voor warmte’

YouTube: Coalitie collectieve coöperatieve warmte (via WhatsApp verstuurd)
Manifest: Een nieuwe visie voor de warmtetransitie (DRIFT (eur.nl)


Format voor nieuwsbrief, zie Nieuwsbrief
met idee voor nieuw artikel over warmtelinQ
WBR haalt de stekker eruit, Gasunie gaat het nu proberen

Vergelijkbare berichten